Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete 30 hp: Future Aircraft Energy Management System

Location
Linköping, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Din framtida utmaning

Bakgrund

Framtida flygande plattformar går allt mer mot elektrifiering. När fler system i flygplanet kräver en ökad tillgång till elkraft blir det allt viktigare att kunna hantera och distribuera tillgänglig effekt på ett effektivt sätt. De system ombord på en flygande plattform som konsumerar elkraft skulle kunna vara både taktiska system, som t.ex. sensorer, och grundflygplanssystem, som t.ex. aktuatorer och kylsystem. I en gemensam satsning mellan Saab och Linköpings universitet byggs en fullskalig testrigg, s.k. Iron Bird. Riggen finns på LiU och är ämnad att stötta forskningen kring elektrifiering genom att fungera som en virtuell och fysisk plattform för hardware-in-the-loop simulering.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet går ut på att vidareutveckla riggen med ett Energy Management system. Målet för systemet är att effektiv distribuera elkraft på ett säkert sätt. Styrstrategierna som behöver utvecklas måste kunna hantera olika scenario, t.ex. måste kritiska system garanteras effekt och systemet måste hantera att fel kan inträffa. Dessutom kommer effektbehovet att variera under en flygning. För det kommer modeller att tas fram på alla ingående system som antingen producerar eller konsumerar elkraft. Arbetet omfattar arbete med hårdvara som möjliggör att elektriska laster kan övervakas och styras. Slutsystemet ska demonstreras i testriggen där både virtuella modeller och hårdvara samspelar i realtid.

Arbetet kommer att bedrivas både på Saab Aeronautics och i labbet på Linköpings universitet.

Den du är idag

Vi söker en eller två personer med intresse för modellering och simulering, reglerteori och experimentell verksamhet. Du/Ni studerar till civilingenjör eller master och ska påbörja ert 30 hp examensarbete vårterminen 2022. Arbetet spänner över flera discipliner och man bör ha kompetens inom matematisk modellering av fysiska system, reglerteknik och elektriska och mekaniska system.

Vad du blir en del av

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Sista ansökningsdag

15-12-2021

Kontaktpersoner

Tobias Olsson, chef

+46 73 4184405

Alessandro Dell’Amico, kontaktperson/handledare

+46 73 4185888

alessandro.dellamico@saabgroup.com

Varmt välkommen med din ansökan!

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.