Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete, 30 hp: Future Combat Ship for the Littorals

Location
Karlskrona, Sweden
Contact
Anders Wallentin
Henrick Olofsson
Closing date
5 November 2020 Apply for this job!

Ett innanhav som Östersjön anses vara ett högrisksområde att befinna sig i vid en eventuell framtida konflikt. Ett framtida stridsfartyg för området (Future Combat Ship for the Littorals, FCSL) måste kunna operera mot fientliga styrkor i luften, på land samt över och under havsytan. All tillgänglig teknologi måste utnyttjas för att möta hotbilden från år 2040 och framåt.
 

Din framtida utmaning
 

Bakgrund

Saab Kockums arbetar med utveckling av marina produkter i världsklass. Tidig och långsiktig produktutveckling är väsentlig för att kunna ligga på teknikens framkant och möta kundernas behov. Syftet med arbetet är att visa på möjligheter och ge inspiration till framtida stridsfartygsutveckling.
 

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att ta fram ett möjligt koncept för ett  Future Combat Ship for the Littorals från år 2040 och framåt.

Arbetet bör omfatta:

  • Övergripande behovsanalys
  • Definition av huvudförmågor, -funktioner och -system
  • Framtagning av ett antal initiala FCSL koncept
  • Utvärdering och val av ett vinnande koncept
  • Vidare utveckling av det vinnande initiala konceptet samt framtagande av en fartygsspecifikation
     

FCSL konceptet skall utvecklas med beaktande av framtida teknologier och en hög nivå av nytänkande. Det framtagna FCSL konceptet ska dock inte vara tekniskt orealistiskt utan följa de fartygstekniska ”fysiska lagarna”. Utvecklingen av FCSL konceptet ska prioriteras före en detaljerad och djupgående kravanalys.
 

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 2 studenter med intresse för utveckling av marina fartyg.

Ni är i slutet av er Naval Architect - utbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete.
 

Vad du blir en del av

Kockums, ett affärsområde inom Saab, tillhandhåller utveckling, produktion and underhåll av avancerade systems såsom marina ytfartyg och ubåtar till den svenska försvarsmakten och andra kunder över hela världen.

Ni kommer att vara medlemmar av sektionen för Naval Architecture. Sektionens teknikområden omfattar utveckling och analys av den övergripande produktlayouten, fart och räckvidd, hydrodynamik och hydrostatik. Sektionen arbetar både med ytfartyg och ubåtar.

Ni kommer att vara en del av ett team på ca 20 personer (Malmö+Karlskrona) som gillar att samarbeta och lära från varandra.

För mer information se Saabgroup.com
 

Sista ansökningsdag

2020-11-06

Planerad genomförandetid är våren 2021.

Kontaktperson

Henrick Olofsson, Chef

Naval Architecture

Saab Kockums

+46 10 216 86 69

Henrik Johansson, Senior Naval Architect

Naval Architecture

Saab Kockums

+46 455 68 38 05
 

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.