Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete 30 hp: Integration av Kompakta Optogränssnitt

Location
Göteborg, Sweden
Closing date
29 November 2020
Apply for this job!

I ett radarsystem kommuniceras väldigt mycket signalinformation, ofta via optofibrer. En fiber är erkänt kompakt, miljötålig, okänslig för störningar och har hög prestanda. Tyvärr kan dock inte en fiber alltid göras obruten utan behöver kopplas via optogränssnitt. Detta kan gälla vid tex. montering till apparat eller vid servicearbeten Vanliga problem med kontakter som används idag är känslighet för smuts och felinriktning, stora förluster samt stora inbyggnadsmått (skrymmande). Det utvecklas ständigt nya kontakter och det finns exempel på kompakta vinklade kontakter avsedda för kort-till-kort installation och som är mindre känsliga för smuts och felinriktning. Mycket av den teknik Surveillance efterfrågar finns hos olika leverantörer men den är inte integrerad på ett för Surveillance användbart sätt.

Din roll

Detta exjobbet syftar till att undersöka hur befintlig teknik skulle kunna integreras i våra produkter för att reducera inbyggnadsmått men ändå uppfylla övriga kravspecifikationen (prestanda, robusthet, servicebarhet etc). Arbetet bedrivs tillsammans med mekanik och optokonstruktörer men även leverantörer kan bli aktuellt. Slutresultatet för ex-jobbet förväntas vara en förteckning över bedömda och beskrivna möjliga lösningar samt ett (eller fler) alternativa realiseringsförslag med tillhörande motivering.

Finns tid är det inget som hindrar att arbetet utformas för att kunna ta fram en demonstrator.

Din profil

Vi söker dig som tycker att mekatronik är intressant. Kopplingen mellan teori och verklighet ser vi som viktig eftersom vi dels vill kunna bedöma potentialen i valda gränssnitt och dels kunna bedöma rimligheten i en dylik installation. Du läser idag troligtvis en utbildning inriktad mot teknisk utveckling på masternivå av mekaniska och/eller elektriska produkter eller motsvarande och har ett stort intresse av att förstå helheten. Det är naturligt för dig att jobba i team, med stöd av handledare, mot ett gemensamt mål.

Examensarbetet är öppet för 1-2 studenter, gemensamma ansökningar är välkomna.

Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen

Vad blir du en del av

Inom sektionen för mekaniska delsystem arbetar vi med kravställning, konstruktion och verifiering av den mekanik som ingår i företagets radarprodukter. De mekaniska systemen i en radarprodukt är många och har en stor inverkan på radarsystemets slutliga egenskaper och prestanda. Exempel på mekaniska system är lastbärande struktur, chassi/radomer, integration av elektronik, kylning, kraft, kablage och kontakter. Vårt arbete sträcker sig från att delta vid konceptarbete för framtida produkter genom kravställning och detaljkonstruktion samt slutligen verifiering av färdig produkt. Vårt huvudsakliga arbetsverktyg är 3D-cad systemet CREO från PTC som kompletteras med exempelvis NASTRAN/PATRAN för FEM-analys, Mathlab och självklart mycket tvärvetenskapligt samarbete.

Kontaktuppgifter gällande examensarbetet:

Christer Bjurek, chef handledare+46 734 378 867

Martin Blennius, assisterande handledare+46 734 379 569

Läs mer om oss här

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.