Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Kalibrering av hydrofoner

Linköping, Sweden
Closing date: 30 November 2023

Vi söker dig som vill hjälpa till att automatisera processen för kalibrering av hydrofoner.

Din framtida utmaning

Bakgrund

På sonarsektionen på Saab Dynamics utvecklar och provar vi sensorer relaterat till undervattensakustik för flera olika sorters civila och militära undervattensprodukter. I samband med att vi utvecklar våra produkter utvecklar vi även våra verktyg och riggar. Till vår hjälp i utvecklingsarbetet har vi ett hydroakustiskt laboratorium där vi verifierar våra sensorers funktion och prestanda.

Beskrivning av examensarbetet

Till vår hjälp vid utveckling och verifiering av sensorer har vi bland annat ett antal referenshydrofoner vilkas funktion behöver verifieras regelbundet. Examensarbetet syftar till att automatisera processen för relativ-kalibrering av våra referenshydrofoner. Målbilden är en process som är enkel nog för att en operatör ska kunna utföra regelbunden relativ-kalibrering av referenshydrofoner.

Uppdraget är tänkt som examensarbete om 30 HP för 1 person.

Den du är idag

Vi söker dig med intresse för programmering och provning. Lämplig utbildning är civilingenjör/magister med inriktning mot elektroteknik, reglerteknik eller liknande.

Har du erfarenhet av LabView är detta meriterande, men inget krav.

Du bör vara självständig, drivande och både teoretiskt och praktiskt lagd.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap

Vad du blir en del av

På Dynamics delar alla medarbetare ett och samma uppdrag: att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om missilsystem, undervattensteknik, kamouflagelösningar, understödsvapen, träningssystem eller fältsjukhus är du som jobbar med oss en del av vår mission. Vi jobbar i nära samarbete med att utveckla, tillverka och underhålla våra världsledande produkter, system och lösningar till kunder över hela världen. Vår verksamhet bedrivs på flertalet orter i Sverige och internationellt.

Du kan läsa mer om Saab på www.saab.com.

Skicka med studieintyg/kursutdrag i din ansökan.

Kontaktperson

Jennie Asp, Chef

0734 18 65 62

Philip Andersson, kontaktperson/handledare

0734 18 65 02

Michael Ströberg, kontaktperson/handledare

0734 18 24 32

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.