Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete, 30 hp: Kartläggning av våra arbetssätt och förslag på hur vi ska effektivisera

Location
Linköping, Sweden
Closing date
30 November 2020
Apply for this job!

Skulle du vilja utmanas med att finna det optimala arbetssättet som ska vara verksamt över flera gränssnitt och bolag? Arbeta med de bästa inom branschen kring komponenter.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet. 


Du kommer tillhöra sektionen Komponent och Design som arbetar företagsövergripande med standarder, utveckling och kvalificeringar av komponenter, fästelement, mekaniska komponenter och elektromekaniska material. Vi är i dagsläget ca 13 medarbetare.

Beskrivning av examensarbetet

Syfte: Utveckla övergripande arbetssätt med komponenter med fokus på att minimera kostnad och ledtid, och identifiera gemensam nytta.
 

Fokus för examensarbetet är att kartlägga dagens arbetssätt, processer och flöden samt ge förslag på framtida lösningar och vart i kedjan vi skulle kunna identifiera gemensamma arbetssätt och systemlösningar.
 

I dagsläget arbetar flera funktioner självständigt med komponenter, det medför  att vi har flera egna arbetssätt och processer. Likaså är en målsättning att skapa en tydlighet avseende ansvar för komponenter från att det konstrueras in till att det är i eftermarknaden oavsett plattform.
 

Den du är idag

Arbetet omfattar 20 veckor för två studenter med relevant inriktning. Studenterna driver tillsammans arbetet självständigt men med stöd av handledare.
 

Ni bör ha ett intresse för övergripande strukturer, processer och arbetsmetodik. Ni bör ha förmåga att se samband och tycka att det är roligt att arbeta med förbättrande åtgärder och att skapa effektiva flöden. Eftersom vi arbetar i flera internationella samarbetsprojekt är det en förutsättning att ni behärskar engelska i tal och skrift. Examensarbetet omfattas av försvarssekretess.
 

Vad du blir en del av

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling. 


Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet

Sista ansökningsdag: 2020-11-30

Kontaktperson

Moa Borland, Chef

073-4187976