Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete 30 hp: Klassificering av radarmål med neurala nätverk implementerad på system-on-chip (SoC)

Location
Göteborg, Sweden
Contact
Åsa Mårtensson [C]
Daniel Wallström
Closing date
14 November 2020 Apply for this job!

Examensarbete
Klassificering av radarmål med neurala nätverk implementerad på system-on-chip (SoC)
 

Din roll

I radarsammanhang är det av stor vikt att snabbt, baserat på mottaget radareko, kunna klassificera ett detekterat mål för snabb bedömning av hotnivå etc. Vi vill nu undersöka och utvärdera om detta problem kan hanteras med AI, implementerat i nyare SoC (system-on-chip)-kretsar, exempelvis Xilinx Versal-serie. Dessa kretsar är kapabla till väldigt hög beräkningskapacitet. En ansats till examensarbetet är att implementera ett ”färdigtränat” neuralt nätverk på en Xilinx Versal och utvärdera prestanda med avseende på klassificering av detektionsdata. Om tid finns kan det också vara intressant att studera vilken prestanda som kan uppnås med ”rådata” som input, alltså även göra detekteringar i en SoC. Även ”realtids”-träning av det neurala nätverket för att förbättra anpassningsförmåga etc kan också vara av intresse.

Saab kommer tillhandahålla ett utvecklingskort för användning som plattform för test och utvärdering av algoritmer etc. Efter slutfört arbete vill vi se en implementation på utvecklingskort utvecklad med en metodik lämplig för ändamålet samt slutsatser i rapporten om för- och nackdelar och prestanda jämfört med rena mjukvaruimplementationer.

Examensarbetet är lämpligt för två studenter. En grundläggande förståelse för signalbehandling och AI-principer är lämplig samt färdigheter såsom:

  • Digitalteknik

  • C/C++

  • Matlab, Python

  • VHDL

Examensarbetet dokumenteras i en rapport och presenteras genom en halvtids-/slutpresentation.

Din profil

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning inom Elektroteknik eller motsvarande och ska påbörja ditt 30hp examensarbete.

Antal deltagare: 2 personer. Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor).

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din arbetsplats blir på gruppen Embedded design vid affärsenheten Airborne Surveillance Systems.

Är du nyfiken och undrar över mer tekniska delar i examensarbetet? Då är du välkommen att kontakta Christian Takvam på mail: christian.takvam@saabgroup.com

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Vill du läsa mer om oss på Saab? Läs vår People Philosophy

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en utmanande miljö, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma mål - att skydda människor.