Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Konceptlaster på varierande flygplansgeometri

Linköping, Sweden
Closing date: 29 November 2023

Målet med examensarbetet är att ställa upp en beräkningskedja som är kopplad till en geometrimodell (CAD) för att snabbt kunna utvärdera ändringar på flygplansformen i ett lastperspektiv.

Din framtida utmaning

Bakgrund

På sektionen ”Laster” arbetar vi med att beräkna och uppskatta laster som flygplanet och dess olika delar utsätts för, dvs. krafter, tryck, moment mm. Beräkningarna görs på flygplanets skrov, dess olika delsystem (t.ex. bränsle, luft, landställ) samt yttre utrustning (vapen och fälltankar). För dessa beräkningar används idag till största del egenutvecklade program med indata från t.ex. operationsanalys, aerodynamik, flygmekanik eller grundflygplansystem. Vi arbetar mest med Gripen men även med Saabs civila flygplan, SK60 och framtida flygplanskoncept.

Beskrivning av examensarbetet

På avdelningen för strukturanalys på Saab har det under flera års tid utformat ett arbetssätt för att från en geometrimodell (CAD) skapa en strukturanalysmodell (FEM) för att kunna lägga på aerodynamiska tryck och sedermera räkna ut laster för att dimensionera flygplansskrovet. De aerodynamiska trycken är framtagna via en avancerad CFD-lösare och kräver mycket efterbehandling vilket är tidskrävande. Därför har flera tidigare examensarbeten utförts på lastkontoret för att utvärdera ett kommersiellt aerodata-verktyg kallat ZEUS vilket är en enkel men snabb CFD-lösare (Euler).

Ditt uppdrag kommer att bestå i att koppla ihop dessa modeller både med hänsyn till att kravställa uppbyggnad av geometrimodellen och flygenvelopsdatabas men även för att automatiskt ställa upp aerodataberäkningen korrekt och genomföra utvärderingar av olika koncept.

Koncepten kan tex bestå av olika roderstorlekar, vingsvepningar, roderaxelpositioner, positioneringar av yttre last (vapen/fälltankar) eller massfördelningar. När en mer eller mindre automatisk beräkningskedja tagits fram måste lämpliga dimensionerande lastfall (flygtillstånd) väljas ut.

Beroende på hur lång tid dessa moment tar kan ett eller flera ytterligare moment bli aktuella, tex:

  • Återmatning till geometrimodellen för att utföra en optimering av de parametriserade geometriparametrarna.
  • Inkludera fler lastfallstyper än manöverlaster, tex vindbylaster, markhanteringslastfall, punktlaster
  • Beräkna envelopsgränser för olika koncept
  • Skriva ut tydliga presentationer av resultatet

Examensarbetet är tänkt att genomföras av en person under första halvåret 2024.

Den du är idag

Du läser sista året på civilingenjörsutbildning gärna med flygtekninsk inriktning, maskin eller teknisk fysik. Du är som person analytisk, drivande och har bra sammarbetsförmåga. Kunskap om FE-modelllering, aerodynamik eller CFD-beräkning är meriterande.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Gruppen "Laster" som tillhör området Strukturanalys inom affärsområdet Aeronautics. Laster består idag av 7 medarbetare som arbetar med olika typer av beräkningar. Det kan handla om beräkning av statiska maxlaster för statisk dimensionering eller sekvenslaster för livslängds och skadetålighetsanalyser. Vi har delat in oss i 4 teknikområden:

  • Laster för helt flygplan
  • Systemlaster
  • Laster på yttre utrustning
  • Laster på civila flygplan

Lastberäkningarna används sedan av hållfasthetsingenjörer för dimensionering av flygplansstruktur och delsystem.

Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.

Saab är stolt karriärföretag 2023 - läs mera här.

SISTA ANSÖKNINGSDAG

2023-11-30

ANNONSERINGSPERIOD

2023-09-18 - 2023-11-30

Kontaktperson

Johan Lothigius, Chef laster

0734-183196

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.