Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Lasermodulering för generering av akustiska signaler för kommunikation under vatten

Linköping, Sweden
Closing date: 30 November 2023

Förmågan att generera ljud i vatten med hjälp av laser skulle kunna revolutionera kommunikation med undervattensfarkoster.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Dynamics erbjuder idag ett flertal undervattensprodukter, såsom autonoma farkoster och torpeder. Kommunikationen med undervattensfarkoster sker ofta med akustiska signaler som traditionellt skapas med elektro-akustiska komponenter som måste sänkas ned i vattnet.  Det går även att skapa signalen beröringsfritt med hjälp av opto-akustisk effekter. Ett exempel på en opto-akustisk effekt är termoelastisk expansion som kan verka på stora avstånd, där en laserpuls lokalt värmer upp vattnet som i sin tur expanderar och skapar en tryckvåg.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet går ut på att utveckla och utvärdera nya metoder för att med opto-akustisk effekter generera ljudvågor under vatten. Första steget i arbetet är att designa och sätta upp ett verktyg för att amplitudmodulera laserljus inom frekvensområden aktuella för akustiska tillämpningar. Detta verktyg ska sedan användas för att utvärdera olika moduleringstekniker för att kontrollera ljudet under vatten. Resultatet kan få direkta applikationer inom t ex undervattenskommunikation och sonarsystem.  

Uppdraget är tänkt som examensarbete om 30 HP för 1-2 personer.

Den du är idag

Vi söker dig/er med intresse för optik, vågfysik, reglerteknik och programmering. Lämplig utbildning är civilingenjör/magister med inriktning mot teknisk fysik, teknisk matematik, elektroteknik eller liknande.

Har du erfarenhet av något av följande områden är detta meriterande:

  • MatLab/Python
  • Praktiskt laborerande (t.ex. med elektronikprojekt)

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

På Saab Dynamics sonarsektion arbetar vi med simuleringar, mätningar och signalbehandling. Vi arbetar oftast i små team inom projekt där personer med många olika kompetenser arbetar tillsammans. Vi vill ligga i framkanten av teknikutvecklingen och samarbetar därför med flera olika universitet och högskolor.

På Dynamics delar alla medarbetare ett och samma uppdrag: att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om missilsystem, undervattensteknik, kamouflagelösningar, understödsvapen, träningssystem eller fältsjukhus är du som jobbar med oss en del av vår mission. Vi jobbar i nära samarbete med att utveckla, tillverka och underhålla våra världsledande produkter, system och lösningar till kunder över hela världen. Vår verksamhet bedrivs på flertalet orter i Sverige och internationellt.

Du kan läsa mer om Saab på www.saab.com.

Skicka med studieintyg/kursutdrag i din ansökan.

Kontaktperson

Jennie Asp, Chef

0734 18 65 62

Andreas Gällström, kontaktperson/handledare

0734 18 71 81

Fredrik Karlsson, kontaktperson/handledare

0734 18 04 75