Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Lastberäkning med ZEUS

Linköping, Sweden
Closing date: 30 November 2023

Din framtida utmaning

Bakgrund

På sektionen ”Laster” arbetar vi med att beräkna och uppskatta laster som flygplanet och dess olika delar utsätts för, dvs krafter, tryck, moment mm. Beräkningarna görs på flygplanets skrov, dess olika delsystem (t.ex. bränsle, luft, landställ) samt yttre utrustning (vapen och fälltankar). För dessa beräkningar används idag till största del egenutvecklade program med indata från t.ex. operationsanalys, aerodynamik, flygmekanik eller grundflygplansystem. Vi arbetar mest med Gripen men även med Saabs civila flygplan, SK60 och framtida produkter.

Beskrivning av examensarbetet

Ditt uppdrag kommer att bestå i att utvärdera ZEUS som beräkningsprogram för framtagning av laster på yttre utrustningar. Beräkningar sker både för friflygande yttre utrustningar samt hängda på flygplan. En del av uppdraget består i att med beräknade laster undersöka lämplig metodik för justering av verifierade aerodata från vindtunnelprov för en yttre utrustning att approximativt användas för en liknande yttre utrustning. Jämförelse görs med idag använda verktyg samt resultat från vindtunnelprov och flygprov. Uppdraget består även i att utvärdera ZEUS för framtagning av tryck- och luftlastfördelningar för yttre utrustningar.

Beroende på hur lång tid dessa moment tar kan ytterligare moment bli aktuella.

I den kommersiella programvaran ZEUS finns möjlighet att modellera geometrier av flygplan och yttre utrustningar. Från tidigare genomförda examensarbeten med ZEUS finns modell av flygplan samt några yttre utrustningar. I uppdraget finns behov av att skapa ytterligare modeller av yttre utrustningar.

Ditt uppdrag blir att utvärdera ZEUS som lastberäkningsprogram för olika typer av lastberäkningar. Förutom den att utvärdera lastberäkningen i sig så är även en utvärdering av användarvänlighet och kartläggning av förmågan hos ZEUS en del av arbetet

Examensarbetet är tänkt att genomföras under första halvåret 2024.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 1 person med intresse för beräkningar och flyg. Du läser sista året på civilingenjörsutbildning gärna med flygteknisk inriktning, maskin eller teknisk fysik. Du är som person analytisk, drivande och har bra samarbetsförmåga. Har du kunskap om FE-modellering är det meriterande.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Gruppen "Laster" tillhör området Strukturanalys inom affärsområdet Aeronautics. Laster består idag av 7 medarbetare som arbetar med olika typer av beräkningar, det kan handla om beräkning av statiska maxlaster för statisk dimensionering eller sekvenslaster för livslängds och skadetålighetsanalyser. Vi har delat in oss i 4 teknikområden:

  • Laster för helt flygplan
  • Systemlaster
  • Laster på yttre utrustning
  • Laster på civila flygplan

Lastberäkningarna används sedan av hållfasthetsingenjörer för dimensionering av flygplansstruktur och delsystem.

Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.

Saab är stolt karriärföretag 2023 - läs mera här.

SISTA ANSÖKNINGSDAG

2023-11-30

ANNONSERINGSPERIOD

2023-09-18 - 2023-11-30

Kontaktperson

Johan Lothigius, Chef laster

0734-183196

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.