Skip to content Go to main navigation Go to language selector
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Leverantörskvalificering

Göteborg, Sweden
Closing date: 15 December 2022

I takt med att omvärdskraven ökar behöver vi förnya vår metod att genomföra leverantörsgodkännande. Kravbilden som ställs i processen varierar beroende på typ av produkt som upphandlas och dess supply chain struktur. Hur kan vi förbättra verktyg och urvalsmetod som ger oss ett mer agilt arbetssätt?

Din framtida utmaning

Bakgrund

Leverantörsvalet är den enskilt viktigaste faktorn för framgångsrika inköp, men också den faktor som är svårast att fullt förstå och påverka. Vi behöver belysa vilka faktorer som särskilt skall beaktas i valet av leverantör för att Saab skall uppnå framgångsrika inköp med god produktkvalitet, hög inleveransprecision, låg totalkostnad och hög servicenivå från leverantören. Saabs komplexa tekniska krav, försvarssekretess, låga volymer och långa kontraktstider gentemot kund påverkar Saabs leverantörsvalsprocess och skiljer sig från civil industri.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att utveckla vår kunskap kring en förbättrad approach i vår leverantörsgodkännande process. Vi önskar din hjälp med att skapa en rekommendation till;

  • Ett nytt verktyget som plockas ihop av arbetsmoduler beroende på leverantörstyp för att skapa ett generiskt verktyg ,exempelvis, Product Quality, Commercial, Sustainability, Information Security, Human Rights mm.
  • Leverantörsklassificeringsmodell
  • Tolkningsmall för utvärdering av svar och beslutsunderlag
  • Arbetsmetodik avsedd att digitaliseras

I arbetet kommer du söka framgångsfaktorer för goda leverantörsval genom litteraturstudier, benchmarking och granskning av nuvarande leverantörsvalsprocess hos Saab, för att lägga fram rekomendation på förnyat arbetsverktyg med tillhörande lean arbetsprocess som är passande att digitalisera.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 2 studenter med intresse för inköp, process- och verksamhetsutveckling samt kvalitet.

Du/ni är i slutet av er civilingenjörsutbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete. Arbetet utförs med bas i Linköping, Karlskoga eller Göteborg.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här

På Dynamics delar alla medarbetare ett och samma uppdrag: att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om missilsystem, undervattensteknik, kamouflagelösningar, understödsvapen, träningssystem eller fältsjukhus är du som jobbar med oss en del av vår mission. Vi jobbar i nära samarbete med att utveckla, tillverka och underhålla våra världsledande produkter, system och lösningar till kunder över hela världen.

Group Procurement på Saab ansvarar för att leda utvecklingen av inköpsfunktionen för hela Saab, samt ansvarar för hanteringen av all icke-produktingående inköp. Totalt omfattar inköpsfunktionen på mer än 500 medarbetare, flertalet baserade på våra enheter i Sverige.

Sista ansökningsdag

2022-12-15. Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Kontaktperson

Martin Peterson

Director Procurement Quality; Dynamics

073-4186164

martin.peterson@saabgroup.com

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.