Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete 30 hp: Lobformning av mång-kanaligt digitalt radarsystem på system-on-chip (SoC)

Location
Göteborg, Sweden
Closing date
30 December 2021
Apply for this job!

Din roll

I moderna AESA radarsystem flyttar gränsen mellan digital och analog signal allt närmare enskilda antennelement. Detta ger många fördelar, men innebär också stora utmaningar då det totala dataflödet nedströms kan vid mottagning uppgå till många terabyte/sekund.

Från detta dataflöde skapas, i realtid, ett stort antal lober vilket ställer stora krav på beräkningskapacitet. Pga de extrema kraven är ofta FPGAer eller dedikerade DSP (GPU) eller ASIC de vanligaste alternativen, men hybridlösningar som SoC där funktioner realiseras i både mjukvara och programmerbar logik är av många skäl också intressanta.

Xilinx tillhandahåller i sin senaste Versal krets en plattform kallad ”AI-Engine” för att möjliggöra parallella operationer på stora datamängder. Dessa kretsar skall i teorin kunna bearbeta mångkanaldata med högre prestanda än befintliga FPGA kretsar. Vi vill nu undersöka och utvärdera om en effektiv lobformningslösning kan implementeras, åtminstone delvis, med hjälp av AI-engines för att skapa en realisering med bättre egenskaper än en klassisk implementation. En ansats till examensarbetet är att, med en befintlig FPGA-baserad lösning som referens, utvärdera prestanda på en AI-engine baserad lösning med avseende på parametrar som energieffektivitet, kostnad etc.

Saab kommer tillhandahålla ett utvecklingskort för användning som plattform för test och utvärdering av algoritmer etc. Efter slutfört arbete vill vi se en implementation på utvecklingskort utvecklad med en metodik lämplig för ändamålet samt slutsatser i rapporten om för- och nackdelar och prestanda jämfört med referensimplementation.

Examensarbetet är lämpligt för två studenter. En grundläggande förståelse för signalbehandling är lämplig samt gärna också färdigheter såsom:

  • Digitalteknik

  • C/C++

  • Matlab, Python

  • VHDL

Examensarbetet dokumenteras i en rapport och presenteras genom en halvtids-/slutpresentation.

Din profil

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning inom Elektroteknik, Datorteknik eller motsvarande och ska påbörja ditt 30hp examensarbete.

Antal deltagare: 2 personer. Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor).

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din arbetsplats blir på gruppen Embedded design vid affärsenheten Airborne Surveillance Systems.

Kontaktpersoner:

Rekryterande chef: Daniel Wallström

Daniel.wallstrom@saabgroup.com

Tekniska frågor: Christian Takvam

Christian.takvam@saabgroup.com

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.