Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete 30 hp: Metoder för att öka dynamiken i en mottagare anpassad för Radar

Location
Göteborg, Sweden
Contact
Åsa Mårtensson [C]
Niklas Janehag
Closing date
14 November 2020 Apply for this job!

Beskrivning av examensarbetet

 I ett radarsystem är den antennära analoga konstruktionen kritisk för att åstadkomma bra prestanda. Systemet behöver kunna upptäcka mycket svaga mottagna signaler från mål samtidigt som man mottager mycket starka oönskade signaler. Exempel på oönskade signaler är markekon, andra radarstationer, störutrustning eller att spektrumet delas med andra tillämpningar såsom telekomutrustning. Spektrumdelning har numera blivit ett betydligt större problem pga den utveckling som skett inom telekom där behovet av bandbredd nu är mycket stort. Ett sätt att lösa detta problem är att konstruera avancerade filter, det är dock mycket svårt att uppnå önskad prestanda enbart genom att använda denna metod.

Ett stort generationsskifte har skett inom radarområdet där teknologin numera medger att man direkt digitaliserar den mottagna RF-signalen mycket nära antennelementen och sedan summerar signalerna digitalt. Denna teknik ger nya möjligheter att kunna öka den dynamiska prestanda som mottagarfunktionen har, vilket då blir den förmåga systemet får att kunna urskilja svaga signaler i en utmanande signalmiljö.

Detta exjobb syftar till att studera och jämföra olika metodiker för att ytterligare förbättra den dynamiska prestandan i en mottagare. Exempel på olika realiseringar kan vara

  • Icke linjär analog mottagarfunktion som sedan görs linjär med digital signalbehandling, då finns potential att öka dynamiken

  • Olika arkitekturer med parallella analog/digital-omvandlare som digitaliserar samma analoga signal

  • Arkitekturer med extremt snabba feedbackloopar för att på sampelbasis justera den analoga förstärkningen och därefter använda digital signalbehandling för att skapa en signal med hög dynamik

Examensarbetet delas förslagsvis in i följande arbetspaket:

  • Studier för att förstå vilka egenskaper som är önskvärda i en mottagare anpassad för Radar

  • Litteraturstudier för att studera kända metoder att öka mottagarens dynamik

  • Utvalda mätningar på mottagare i labbmiljö

  • Rapport med slutsatser samt halvtids- och slutpresentation

Examensarbetet är avsett för två studenter. En grundläggande förståelse för elektroteknik är en förutsättning. Andra lämpliga färdigheter är:

  • Analog RF design

  • Signalbehandling

  • Matlab

Din profil

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning inom Elektroteknik med  relevant inriktning och ska påbörja ditt 30hp examensarbete.

Antal deltagare: 2 personer.

Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor).

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din arbetsplats blir på gruppen Digital & Power Electronics vid affärsenheten Radar Solutions i Göteborg

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en utmanande miljö, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma mål - att skydda människor.