Skip to content Go to main navigation Go to language selector
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Metodik för analys av vibrationsisolerade system

Linköping, Sweden
Closing date: 15 December 2022

Nu kan du vara med att utveckla metodik kring prediktering av det dynamiska beteendet hos vibrationsisolerad utrustning. Detta kan du göra med ett examensarbete vid sektionen för Miljötålighet och Termisk Analys på Saab AB.

Din framtida utmaning

Bakgrund

För att begränsa exponeringen för höga vibrationsnivåer i stridsflygplan placeras ofta apparater på vibrationsisolerade hyllor. Vid utveckling av ett nytt flygplan är det önskvärt att kunna prediktera det dynamiska beteendet för att designa en effektiv reducering av vibrationerna.

Dagens analyser genomförs i en egenutvecklad kod, där isolatorenas styvhet tas från produktdatablad, och både hyllan och omgivande skrovstruktur antas ha oändlig styvhet. För att förbättra dessa analyser måste dels isolatorns egenskaper kunna beskrivas på ett mer korrekt sätt och dels måste inverkan av flexibilitet i både den vibrationsisolerade hyllan och infästningspunkterna i skrovet inkluderas i analysen.

Vibrationsisolatorerna består av olika typer av gummielement, som skapar en flexibel och väldämpad koppling mellan hylla och skrov. Dessa har ofta ett olinjärt dynamiskt beteende då styvheten hos isolatorn påverkas av t ex vibrationsnivå, statisk belstning och temperatur. Därför behöver styvhetsegenskaper tas fram vid rätt miljö jämfört med hur de kommer användas.

Flexibilitet i hylla och omgivande skrovstruktur påverkar resonansfrekvens och isolerförmåga för det isolerade systemet och böver inkluderas i analysen för en mer korrekt beskrivning.  

Beskrivning av examensarbetet

Syftet med examensarbetet är att utvecka en metodik för att designa vibrationsisolerade hyllor med hjälp av finita element-analyser tillsammans med uppmätta egenskaper för vibrationsisolatorer.

Första delen av examenssarbetet fokuserar på simulering, där målet är att ta fram en dynamiskt kondenserad finita element-modell av en vibrationsiolerad hylla och en reducerad beskrivning av infästningsstyvheter i skrov baserad på en global finita element-modell.

Andra delen av examenssarbete syftar till att ta fram en enkel amplitud och frekvensberoende beskrivning av styvhet och dämpning hos vibrationsisolatorer med hjälp av mätningar och analys i labbmiljö.

Den tredje och avslutande delen syftar till att implementera den uppmätta egenskaperna hos vibrationsisolatorn i finita element-modellen och använda denna i analyser av t ex studera hur amplitudberoendet hos vibrationsisolatorn påverkar livslängdsprovning för vibrationsisolerade apparater.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 1-2 studenter med intresse för strukturdynamik, vibrationsmiljö och finitaelement-metoden.

Du/ni är i slutet av er civilingenjörsutbildning inom maskinteknik eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete. Finita elment-analyserna utförs i Hyperworks programpaket (Hypermesh, Optistruct,  etc.) och tidigare erfarenhet av dessa är ett plus men ej ett krav.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Detta examensarbete genomförs på sektionen för Miljötålighet & Termisk Analys på Saab AB. Miljötålighet på Saab handlar om att säkerställa att flygplanet och alla dess komponenter tål den mekaniska, termiska och klimatiska miljö de kommer utsättas för under hela flygplanets livstid. Inom sektionen besitter vi mycket djup teknisk kunskap inom områden som miljötålighetskravställning, vibrationsanalyser, internt och externt buller, vibrationsisoleringsberäkningar, vibrationsprediktering, termisk analys och CFD.

Vi har även en gedigen breddkunskap inom Miljötålighet och dess tillämpning i våra olika produkter liksom en mångårig erfarenhet av att bedriva Miljötålighetsarbete inom Saab. Vår kompetens, tillsammans med arbetssättet för hur denna kompetens utnyttjas samt hur vi är organiserade, gör att sektionen för Miljötålighetsteknik är unik i sitt slag.

Sista ansökningsdag

15-12-2022. Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Kontaktperson

Niklas Österström, Chef

073-418 6369

Karolis Poskus

073-418 6072

Peter Davidsson

072-222 0555

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.