Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete, 30 hp: Metodik för val av reducerad strukturmodell i dynamiska aeroelastiska applikationer

Location
Linköping, Sweden
Closing date
30 November 2021
Apply for this job!

Saab arbetar kontinuerligt med metodutveckling för att förbättra och effektivisera utvecklingsarbetet. Nu söker vi dig som i ditt examensarbete vill vara med och utforma metodik för strukturdynamiska modeller i aeroelastiska applikationer.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Reducerade strukturmodeller används ofta för dynamiska analyser som t.ex. i aeroelastiska beräkningar. Syftet med reduktionen är att minska beräkningstid och åstadkomma effektivare simuleringar. Ett sätt att reducera modellen är att att bara ta med ett urval av de noder som finns i beräkningsnätet. Hur detta urval görs i strukturmodellen (placering/omfattning) kan påverka resultatet i den dynamiska analysen. Det är därför viktigt att förstå hur en sådan reduktion skall göras på ett konsekvent och robust sätt för olika typer av problem.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att studera påverkan från reducerade strukturmodeller för dynamiska analyser och ta fram ”best practice guidelines” för ändamålet. Olika typer av fall (vingar, helt flygplan, kavitet i struktur mm.) skiljer sig avsevärt från varandra, både i avseende på strukturdynamiska egenskaper och aerodynamiska egenskaper. Således kan också lämplig reduktion skilja sig åt beroende på vilket fall man studerar. Inom examensarbetet kommer olika fall att studeras för Fluid-Struktur-Interaktion (FSI), vilket är en aeroelastisk tillämpning, samt för andra typer av dynamiska simuleringar som t.ex. transient analys med en pålagd tryckfördelning.

Den du är idag

Du är i slutet av din masterutbildning (eller liknande) och du ska påbörja ditt examensarbete om 30 hp. Du har intresse för strukturdynamik och aerodynamik samt kopplingen däremellan, dvs Fluid-Struktur Interaktion (FSI). Viss erfarenhet genom kurser inom strukturdynamik är ett krav. Kunskaper inom aerodynamik/strömningsmekanik och FSI är meriterande. Du gillar att lösa tekniska problem och har en god förmåga att bedriva självständigt arbete samtidigt som du är en lagspelare som gillar samarbete såväl inom teamet  som med externa kontakter.

Vad du blir en del av

Saab Aeronautics utvecklar bemannade och obemannade flygplanssystem. Saab Aeronautics ansvarar för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och underhåll av stridsflygplanet Gripen.

Sista ansökningsdag

2021-11-30.

Vi utvärderar ansökningar för examensarbetet löpande och examensarbetet kan komma att tillsättas innan ansökningsperiodens slut.

Kontaktperson

Sebastian Arvidson, Chef

013-18 49 67

Stefan Nilsson, kontaktperson/handledare

010 - 216 83 60

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.