Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete 30 hp: MIMO FOR AIR SURVEILLANCE RADAR

Location
Göteborg, Sweden
Closing date
30 December 2020
Apply for this job!

Examensarbete: MIMO For Air Surveillance radar

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

1.1                                  Bakgrund

Koherent MIMO-radar är en radarteknik som innebär multipla delantenner hos sändaren, så väl som multipla mottagar-kanaler, och där den utsända signalen är unik för varje delantenn. Det innebär att den utsända signalen kan moduleras samtidigt i tiden och i rummet, vilket tillför nya egenskaper hos en radar.

MIMO-teknik för radar dök upp som idé strax efter millennieskiftet, motiverat av de intressanta forskningresultat som uppnåtts för mobilkommunikationsområdet. Det har varit ett aktivt forskningsfält sedan dess.

1.2                                  Arbetets omfattning

Detta exjobb syftar till att undersöka MIMO-teknik för en Giraffe-radar, och jämföra dess förmåga och prestanda med ett system där MIMO inte används. Denna modell används sedan för prestandaanalyser. Det finns även möjlighet att få tillgång till en Giraffe för att genomföra experiment med de vågformer och algoritmer som utvecklats under exjobbet, för att på så sätt även kunna nå en experimentell bekräftelse av resultaten.

  • Utveckla en radarmodell i Matlab

  • Utveckla signalbehandlingsalgoritmer för MIMO-radar

  • Prestandaanalys: förluster, noggrannhet, upplösning, klotterundertryckning

  • Konfigurera en Giraffe med vågformer och genomför experiment som utvärderas och analyseras i Matlab

  • Slutsatser och rekommendationer

länk: G1X

1.2.1                             Förväntat resultat

Arbetet skall dokumenteras i en rapport som redovisar algoritmer, prestandaanalyserar, resultaten av den experimentella utvärderingen, och konklusioner.
 

1.3 Vem söker vi

Du är i slutet av din civilingenjörsutbildning eller motsvarande och ska påbörja ditt 30 hp examensarbete.

Antal deltagare: 1 eller 2 personer. Ibland kräver högskolan att examensarbeten i industrin utförs av två studenter tillsammans. Kontrollera med utbildningsansvariga på ditt Masters program vad som gäller. Omfattning: 30 poäng (20 veckor) Lämpliga deltagare bör ha ett intresse för matematisk modellering och signalbehandling. Lämpliga utbildningar är t.ex. Elektroteknik, Teknisk Fysik eller Teknisk matematik.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess med krav på svenskt medborgarskap. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning. Din arbetsplats blir på gruppen för Nya Koncept inom affärsområdet Radar Solutions i Göteborg.

Kontaktperson

Ulrika Svahn, rekryterande chef +46 31 7949809

Kontakt för ex-jobb Anders Silander +46 73 4379040 eller Mattias Ekström +46 73 4379794

Om Saab

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.