Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete, 30 HP: Modell för beräknande av riskområde från dynamiska splitterprov

Location
Karlskoga, Sweden
Contact
Kerstin Eriksson
Maria Lantz
Closing date
30 January 2021 Apply for this job!

Din framtida utmaning

Som en del av sin portfölj utvecklar Saab Dynamics ammunition till understödsvapen. För att vapnet ska kunna användas på ett säkert sätt är det nödvändigt att beräkna den risk som ammunitionens verkansdel utgör för skytten och övrig personal. För användaren av systemet är det viktigt att risken inte överskattas, eftersom det begränsar möjligheten att använda ammunition exempelvis vid övning. Samtidigt är det av uppenbara skäl inte acceptabelt att underskatta risken eftersom det innebär en risk för användaren.

Examensarbetet går ut på att utveckla och implementera en modell för att beräkna risk och lämpligt riskavstånd för skytt och övrig personal utifrån bland annat data från dynamiska splitterprov. Modellen implementeras lämpligen i matlab.

Din profil

Vi söker en personer som studerar till civilingenjör eller master av lämplig inriktning med intresse för statistik, mekanik och modellering. Du är nära examen och skall påbörja examensarbetet under 2021. Exjobbet utförs på Saab Dynamics i Karlskoga för sektionen för systemsäkerhet.

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster och kamouflagesystem för försvarsmarknaden. Vår breda produktportfölj innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Kontakt information

Lantz Maria, Manager

+46 586 81118

Viktor Tullgren Master Thesis Supervisor

+46 73 4461733