Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete, 30 hp: Modellering av turbofläktmotor till framtidens stridsflygplan

Location
Linköping, Sweden
Closing date
30 November 2021
Apply for this job!

Saab arbetar kontinuerligt med modellbaserad utveckling för att ständigt förbättra och effektivisera utvecklingsarbetet. Nu söker vi dig som i ditt examensarbete vill vara med och utforma en modern turbofläktmotor för utvärdering och optimering av koncept för framtida stridsflygplan.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Inom Saab pågår arbete med att utforma nästa generations stridsflygplan. Konceptutveckling är en komplex process där inbördes påverkan mellan flygplanets olika delsystem har en avgörande påverkan på flygplanets prestanda i sin helhet. I denna process har bra och effektiva modeller av flygplanets olika delsystem stor betydelse för att utforma ett högpresterande stridsflygplan.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet är lämpligt för en person och syftar till att ta fram en modell av en modern turbofläktmotor för ett framtida stridsflygplan. Modellen ska, utifrån flygfall och gaspådrag, beräkna viktiga motorprestandaparametrar såsom dragkraft och bränsleförbrukning. Motormodellen är tänkt att integreras i ett större ramverk för flygplansoptimering på Saab baserat på Modelica.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för dig som student med intresse för modellering och simulering, programmering, gasturbinteknik och konceptutveckling.

Du är i slutet av din masterutbildning (eller liknande) och du ska påbörja ditt examensarbete om 30 hp. Vi söker dig som är intresserad av att lösa tekniska problem och har en vilja att utvecklas med avseende på nya verktyg och metoder. Du har en god förmåga att bedriva självständigt arbete samtidigt som du är en lagspelare som gillar samarbete såväl inom teamet  som med externa kontakter.

Vad du blir en del av

Saab Aeronautics utvecklar bemannade och obemannade flygplanssystem. Saab Aeronautics ansvarar för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och underhåll av stridsflygplanet Gripen.

Framdrivningssektionen inom Aeronautics ansvarar för motorintegration i flygplanet.

Sista ansökningsdag

2021-11-30.

Vi utvärderar ansökningar för examensarbetet löpande och examensarbetet kan komma att tillsättas innan ansökningsperiodens slut.

Kontaktperson

Sebastian Arvidson, Chef

013-18 49 67

Daniel Rosell, kontaktperson/handledare

010-216 14 76

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.