Skip to content Go to main navigation Go to language selector
student.jpg

Examensarbete 30 hp: More Electric Aircraft & Energy Management Systems

Linköping, Sweden
Closing date: 15 December 2022

Din framtida utmaning…

More Electric Aircraft och Energy Management är teknologier som syftar till att effektivisera framtidens flygplan. Saab Aeronautics bedriver idag forskning tillsammans med akademien för att förstå vilka teknologier som är tillämpbara. Det handlar om flera områden som t.ex. nyttjandet av batterier, effektiv elkraftsdistribution, övervakning och styrning av effekt, effektivisering hos förbrukare, och elektrifiering av olika system.

I en gemensam satsning mellan Saab och Linköpings universitet byggs en fullskalig testrigg, s.k. Iron Bird. Riggen finns på LiU och är ämnad att stötta forskningen genom att fungera som en virtuell och fysisk plattform för hardware-in-the-loop simulering med fokus på elektriskt styrsystem och Energy Management.

Genom examensarbetet kommer du att delta i våra forskningsprojekt inom More Electric Aircraft och Energy Management med syftet att vidareutveckla vår testrigg och genomföra demonstrationer. Vi erbjuder flera arbeten som kommer att samverka med målet att genomföra en gemensam demonstration som går ut på att flyga, i rigg, ett komplett uppdrag med en elektrifierad plattform. Ämnet omfattar flera områden och varje arbete kan innehålla flera delar, t.ex.:

  • Modellering och simulering av flygplanssystem
  • Utveckling av ett ramverk för Hardware-in-the-loop simulering
  • Integration av system och implementering i testrigg med realtidssimulering
  • Utvärdering av elektriska servon och hydraulik för styrsystem
  • Konceptstudier och experimenterande

Arbetet kommer att bedrivas både på Saab Aeronautics och i labbet på Linköpings universitet.

Den du är idag…

Vi erbjuder flera examensarbeten inom ämnet där projekten kommer att samverka. Det går bra att söka ensam eller tillsammans med någon. Du/ni bör ha intresse för modellering och simulering, elektrifiering och experimentell verksamhet. Du/Ni studerar till civilingenjör eller Master och ska påbörja examensarbetet vårterminen 2022.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Vad du blir en del av...

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Sist ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 15 december 2022, men vi anställer examensarbetare löpande så kom in med din ansökan redan idag.

Kontaktperson

Tobias Olsson, rekryterande chef

Alessandro Dell’Amico, kontaktperson (alessandro.dellamico@saabgroup.com)

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.