Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete 30 HP på Saab Dynamics. Hydrofonkalibrering – Framtagning av ny princip

Location
Linköping, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Examensarbete, 30 HP

Din framtida utmaning

Bakgrund

På Saab Dynamics utvecklar vi flera olika sorters civila och militära undervattensprodukter, samtliga med någon form av krav på akustisk signatur och för att verifiera att vi uppfyller kraven sker fältmätningar. Just nu är vi mitt uppe i ett teknikskifte där vi uppdaterar vår datainsamlingsutrustning och därmed även vår process för kalibrering av hydrofoner.

Beskrivning av examensarbetet

Detta examensarbete sker inom experimentell akustik och fokuserar på framtagning av en ny metod för hydrofonkalibrering vid lägre frekvenser i befintlig vattentank. Traditionell kalibrering är begränsad till kortare sinus-svep vid högre frekvenser eftersom det fysiska utrymmet i tanken,  betraktat som ett akustiskt fritt fält, är starkt begränsat.

Examensarbetet går ut på att undersöka alternativa signalbehandlingsprocesser bättre anpassade till vattentankens faktiska akustiska egenskaper. Syftet med examensarbetet är att ta fram en metod för att kalibrera hydrofoner vid relativt låga frekvenser.  

Den du är idag

Vi tror att du är i slutfasen av din utbildning inom teknisk akustik med ett starkt intresse för mätteknik och signalbehandling. Du har ett stort tekniskt intresse, är självständig, social, kreativ och villig att ta till dig och omsätta ny kunskap.

Examensarbetet sker på vår anläggning i Linköping.

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster och kamouflagesystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Examensarbetet kommer att utföras på sonarsektionen som idag består av 20 medarbetare. Sektionen arbetar med  målsökare, zonrör och andra sonarsystem, minsensorer, signaturmätningar och simuleringar.

Sista ansökningsdag

15-12-2021

Kontaktinformation

Jennie Asp, Manager

073- 418 6562

Anders Lindberg, Master Thesis Supervisor

073- 418 2089

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.