Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete 30 hp: Prediktering av Diskkrascher i Radarsystem, med Machine Learning

Location
Göteborg, Sweden
Closing date
29 November 2020
Apply for this job!

Examensarbete - Prediktering av Diskkrascher i Radarsystem, med Machine Learning

Beskrivning

I våra flygburna radarsystem är "upp-tid" av stor vikt och alla former av tekniker som kan främja detta är av högsta intresse för oss. Något som kan försämra både prestandan och "upp-tid" är diskkrascher. Skulle man kunna förutspå när dessa kan inträffa kan man byta diskar innan de går sönder. Detta skulle förbättra prestanda, "upp-tid" och lagerhållning.

 

Examensarbetet kommer fokusera på att utveckla mjukvara som på förhand kan prediktera om en disk kommer att fallera inom en överskådlig tid. Om det förutspås att en disk kommer att fallera vill man också veta när detta kommer att ske.

 

Vi vill att man i detta arbete undersöker både enklare modeller, men även mer avancerade tekniker som machine learning för att prediktera diskkrascher.

 

Din profil

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning inom Datateknik eller motsvarande och ska påbörja ditt 30hp examensarbete. 

Antal deltagare: 1-2 personer. Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor). En bakgrund i machine learning, matematik och systemarkitektur är meriterande.

Denna tjänst kräver att du godkänns I en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vad blir du en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

 

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en utmanande miljö, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma mål - att skydda människor.

Läs mer om oss här

Saabs Thinking Edge