Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Prediktering av vibrationsutbredning i flygplansstruktur

Linköping, Sweden
Closing date: 30 November 2023

Nu kan du vara med att utveckla metodik kring prediktering av vibrationsmiljön i framtida farkoster. Detta kan du göra med ett examensarbete vid sektionen för Miljötålighet och Termisk Analys på Saab AB.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Vibrationsmiljön för apparater i flygplan genereras av ett antal olika källor. Exempel på vibrationskällor är det turbulenta gränsskiktet kring flygplanets ytteryta, störningar i den externa strömningen vilket skapar lokalt höga dynamiska trycknivåer, samt interna källor som roterande apparater, t ex motor och flygplanets växellåda.

Oberoende av källa behöver inverkan av dessa predikteras och valideras baserat på simulering eller mätningar. I befintlig plattform utförs analyserna baserat på mätningar vid apparatinfästningar och kopplingen till vilken källa som skapar vibrationerna kan vara vag.

Vid strömning över öppna kaviteter kan mycket höga trycknivåer uppkomma och påverkan av dessa behöver kunna predikteras. Då krävs dels en beskrivning av källan, men också hur vibrationen från källan fortplantas i strukturen.

Beskrivning av examensarbetet

Syftet med examensarbetet är att skapa en detaljerad finita element-modell för prediktering av vibrationsutbredning i flygplanet. Denna beräkningsmodell ska kunna analysera hur vibrationsutbredningen påverkas av olika faktorer:

  • Hur ska strukturen modelleras, hur stor dela av flygplanet behöver inkluderas och vilken detaljnivå krävs?
  • Hur kan dämpmattor inkluderas?
  • Hur påverkar infästningar av tunga apparater vibrationsutbredningen?

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 1-2 studenter med intresse för strukturdynamik, vibrationsmiljö och finita element-metoden.

Du/ni är i slutet av er civilingenjörsutbildning inom maskinteknik eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete. Finita element-analyserna utförs i Hyperworks programpaket (Hypermesh, Optistruct,  etc.) och tidigare erfarenhet av dessa är ett plus men ej ett krav.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Detta examensarbete genomförs på sektionen för Miljötålighet & Termisk Analys på Saab AB. Miljötålighet på Saab handlar om att säkerställa att flygplanet och alla dess komponenter tål den mekaniska, termiska och klimatiska miljö de kommer utsättas för under hela flygplanets livstid. Inom sektionen besitter vi mycket djup teknisk kunskap inom områden som miljötålighetskravställning, vibrationsanalyser, internt och externt buller, vibrationsisoleringsberäkningar, vibrationsprediktering, termisk analys och CFD. Vi har även en gedigen breddkunskap inom Miljötålighet och dess tillämpning i våra olika produkter liksom en mångårig erfarenhet av att bedriva Miljötålighetsarbete inom Saab. Vår kompetens, tillsammans med arbetssättet för hur denna kompetens utnyttjas samt hur vi är organiserade, gör att sektionen för Miljötålighetsteknik är unik i sitt slag.

Läs mer om oss här

Kontaktperson

Niklas Österström, Chef
073-418 6369

Johan Hammar

073-418 2678

Peter Davidsson
072-222 0555

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.