Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Smart power (fault monitoring & detection)

Stockholm - Järfälla, Sweden
Closing date: 29 November 2023

Bakgrund

Felsökning av kraftelektronik som av någon anledning gått sönder är tidskrävande och svårt att utföra när produkten är ute hos kund. För att förenkla det kan extra hårdvara adderas till konstruktionen för att:

1) Bevaka och identifiera vad som har gått sönder.

2) Övervaka vissa spänningar och strömmar för att identifiera vad som kan ha orsakat felet.

3) Övervaka och spara data om elektrisk miljö, temperaturer och hur kraften används för att underlätta service och förebygga fel hos kund.

Beskrivning av examensarbetet

I uppgiften ingår det att definiera vad som behövs övervakas för att uppnå olika nivåer av övervakning och informationsinsamling. Även att ta reda på vilken hårdvara som behövs för respektive nivå och identifiera för och nackdelar med de olika lösningarna, samt eventuellt realisera en lösning och bygga en prototyp för att testa funktionen i Saabs elektroniklab.

Din/er profil

Arbetet är lämpligt för en till två studenter i slutet av sin utbildning med inriktning på elektronikkonstruktion i kombination med datainsamling och informationsbehandling.

Befattningen kräver att ni genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Din arbetsplats blir på sektionen Power & Control Electronics under affärsområdet Surveillance. Du kommer att ingå i en grupp erfarna och hängivna elektronikkonstruktörer.

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Vill du veta mer om Saab? läs mer om oss här

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.

KONTAKTPERSON

Mauricio Saldes, Manager Electronics

mauricio.saldes@saabgroup.com

+46 73 4374465