Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete, 30 hp: Statisk schemaläggning av storskaliga multiprocessorsystem med hjälp av metoder från matematisk optimering

Location
Linköping, Sweden
Contact
Alexander Lindstrand
Jonas Mattsson
Closing date
30 November 2020 Apply for this job!

Schemaläggning av flygande säkerhetskritiska realtidssystem.

Din framtida utmaning

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.
 

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.
 

I ett modernt flygplan sitter en mängd datorer, sammanbundna via ett kommunikationsnätverk, och inkopplade mot sensorer och ställdon. Detta system, kallat flygplanets avioniksystem, har ansvar för en rad kritiska funktioner såsom styrning, navigering och kommunikation; att det fungerar korrekt är av största vikt. En del i en strategi man kan använda för att säkerställa att systemet inte felar är att schemalägga aktiviteterna i datorerna på förhand. Det här leder till vad det här exjobbet handlar om: statisk schemaläggning av multiprocessorsystem.
 

De inbyggda realtidssystemen växer sig allt större, ökar i komplexitet och blir mer integrerade med varandra. Detta medför en ökad utmaning för ta fram användbara scheman. Eftersom man vill nyttja systemets resurser på ett bra sätt, och därmed undvika överdimensionering, räcker det inte att enbart att hitta ett schema, man behöver också hitta ett av tillräckligt hög kvalitet. På Saab utforskar vi därför metoder för att lösa dessa storskaliga problem på ett effektivt sätt.
 

Uppgiften i det här exjobbet är att bygga vidare på forskningsarbete som gjorts tillsammans med Linköpings universitet med att angripa schemaläggningsproblemet genom metoder från kombinatorisk optimering. Arbetet kommer att innefatta konstruktion eller förbättring av en metod, implementation av lösningen, och utvärdering mot en existerande samling indata.

Till exempel kan arbetet handla om att studera förbättrade lösningsmetoder för subproblemet i en dekompositionsmetod baserad på bivillkorsgenerering som vi tidigare utforskat. Men, det finns också andra tänkbara inriktningar för arbetet.

Den du är idag

Vi söker en till två personer med intresse för optimering och/eller schemaläggning. Du/ni studerar till civilingenjör eller master och ska påbörja examensarbetet under 2021. Kompetens inom optimering i nivå med en grundläggande kurs på universitetsnivå förväntas. Viss färdighet inom programmering behövs också. Ytterligare kunskap eller erfarenhet inom optimering är meriterande.
 

Vad du blir en del av

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.
 

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.
 

Sista ansökningsdag

30-11-2020

Kontaktperson

Jonas Mattsson, Chef

073-418 7383

Hannes Uppman kontaktperson/handledare

073-418 4742

Emil Karlsson kontaktperson/handledare

073-418 0368

 If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.