Skip to content Go to main navigation Go to language selector
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Störningar i logistikkedjor, hur sprids påverkan?

Karlskoga, Sweden
Closing date: 15 December 2022

I det globala samhället vi lever i idag, med långa lands och kontinentöverskridande förädlingnskedjor, kan en begränsad incident i Asien leda till tomma hyllor i Europa. När Evergiven gick på grund i Suezkanalen ledde det till levernasförseningar över hela världen under lång tid.


Din framtida utmaning

Bakgrund
SAAB Dynamics produkter är, som många företags produkter mycket komplexa och innehåller komponenter från alla varugrupper. Även det som köps lokalt inom Sverige, har ofta sitt ursprung från flera länder och kontinenter.


Beskrivning av examensarbetet
Examensarbetet syftar till att utveckla vår kunskap kring logistikkedjor i allmänhet och elektronik i synnerhet.


 Några frågor som vi gärna vill se belysta är:

  • Vad är typiska störingar för elektronikproduktion, vad är applicerabrt på andra varugruppen?
  • Hur fort sprids störningar i logistikkedjan?
  • Var finns de flesta flaskhalsarna?
  • Är flaskhalsar brancspecifika?
  • Hur har Coronapandemin påverkat logistikkedjan, finns det skillander före/efter?
  • Benchmarka andra företag och branscher för att kunna jämföra Saab Dynamics AB med andra företag.
  •  Vilka metoder finns för att minska risker och vilka metoder skulle kunna införas på Saab Dynamics AB?


I arbetet kommer du att ha mycket kontakter med såväl Saab-medarbetare från flera olika funktioner som leverantörer samt aktörer utanför Saab. 


Omfattningen och den slutliga inriktnigen kan anpassas i samråd med er och er handledare från universitetet. Examenarbetet genomförs under ledning av Saab Dynamics inköpsavdelning. 


Den du är idag

Arbetet är lämpligt för två studenter med intresse för  inköp och logistikkedjor. 


Ni är i slutet av er civilingenjörsutbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete. Arbetet utförs med bas i Karlskoga.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 


Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här

På Dynamics delar alla medarbetare ett och samma uppdrag: att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om missilsystem, undervattensteknik, kamouflagelösningar, understödsvapen, träningssystem eller fältsjukhus är du som jobbar med oss en del av vår mission. Vi jobbar i nära samarbete med att utveckla, tillverka och underhålla våra världsledande produkter, system och lösningar till kunder över hela världen.

Inköpsavdelningen på Saab Dynamics är en ortsövergripande organisation med drygt 125  passionerade medarbetare i åldrarna 25-67 år fördelade på sex avdelningar i Linköping och Karlskoga. Vi materialförsörjer Ground Combat, Missile Systems och Underwater Systems genom  årliga materialinköp för mer än 3 miljarder kronor. Läs mer om Saab Dynamics, våra produkter och vårt arbetssätt på https://www.saab.com/ 

Sista ansökningsdag
2022-12-15. Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.


Kontaktperson
Elizabeth Petterson
Procurement Manager, Electronics and Systems
Business Area Dynamics
073-446 2087
elizabeth.petterson@saabgroup.com

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.