Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: 30 HP: Strålstyrd doppler-LiDAR

Location
Karlskoga, Sweden
Contact
Ann-Marie Rehnström
Thom Haglund
Closing date
29 November 2020 Apply for this job!

Master Thesis, 30 HP: Strålstyrd doppler-LiDAR

Your role

Background

LiDAR är en förkortning av ”Light Detection And Ranging”. Doppler-LiDAR används bland annat för att mäta vindhastigheter kring vindkraftverk och i flygsammanhang, och baseras på returspridning i atmosfärens aerosoler. Rörelsehastigheten hos aerosol-partiklarna ger upphov till dopplerskift som i en koherent lidar kan tas emot, blandas med en sk. lokaloscillator-signal och överlagras på en fotodetektor. Den resulterande blandnings­produkten som är av elektrisk natur signal­behandlas för att extrahera den dopplerberoende svävningsfrekvensen, vilken kan användas för att beräkna luftburna partiklars eller föremåls hastighet.

För att åstadkomma avsökning i mer än en punkt kan någon form av strålstyrningsmetod användas, till exempel mikroelektromekaniska speglar (MEMS).

Description of the master thesis

Examensarbetet kan förslagsvis bestå i att utgående från en hos Saab Dynamics befintlig fiberbaserad uppställning komplettera med någon lösning för att åstadkomma strålstyrning med MEMS-baserad spegel. Våglängdsområde för praktiska prov är 1550nm. Tillgång till SWIR-kamera finns.

Förutom praktiskt arbete kan arbetet bestå av marknadsundersökning och litteraturstudier kring doppler-LiDAR och strålstyrningstekniker, i en kombination som examensarbetaren kan vara med och utforma.

Dynamics vill genom examensarbetet få större kunskap om tekniken, dess prestandamöjligheter och begränsningar.

Your profile

This Master Thesis is suitable for:

Civilingenjör teknisk fysik, elektroteknik. Kunskap inom kombinationen optik/fotonik och elektronik är fördel men inget krav.

Du är i slutet av din utbildning och ska precis påbörja ditt examensarbete- 30 HP.

What you will be a part of

Dynamics offers a market-leading product portfolio comprising ground combat weapons, missile systems, torpedoes, unmanned underwater vehicles, training systems and advanced camouflage systems for armed forces. The product portfolio also consists of niche products for the civil and defence markets such as underwater vehicles for the offshore industry.

Read more at: https://saabgroup.com/

Last application day

30-11-2020

Contact information

Thom Haglund, Manager

073-446 12 20

Robert Lanner Master Thesis Supervisor

073-446 34 64

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.