Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Strukturdynamisk provning och FE-modellering av ejektormekanism

Linköping, Sweden
Closing date: 30 November 2023

Din framtida utmaning

Bakgrund

På JAS 39 Gripen används pyloner för att bära yttre utrustning så som t.ex. vapen och bränsletankar. I pylonerna sitter en mekanism som håller fast, förspänner och trycker ifrån den yttre utrustningen då den ska separeras. De dynamiska egenskaperna av denna mekanism har betydande inverkan på strukturdynamiska- och aeroelastiska analyser som görs av flygplanet för en mängd olika kombinationer av yttre utrustning.

Beskrivning av examensarbetet

Syftet med examensarbetet är att genomföra strukturdynamisk provning, samt efterföljande uppdatering av befintlig Finita Element (FE) modell, av mekanismen. Den typ av prov som avses här är vibrationsprov där provobjektet exciteras på ett kontrollerat sätt och dess respons mäts med accelerometrar. Från uppmätt respons och excitering extraheras strukturdynamisk egenskaper så som frekvenser, dämpning och modformer av provuppställningen.

Examensarbetet ger en möjlighet att följa en produkt genom de discipliner som krävs för att ta fram data och uppdatera en FE-modell för strukturdynamiska ändamål. Arbetet kan delas upp i följande huvudsakliga delar:

1. Planera provets utförande. Hårdvara och fixtur finns, så förberedelserna går ut på att bestämma hur excitation och mätning ska ske. Som hjälp till detta kan det vara lämpligt att utgå från resultat som predikteras med Saabs befintliga FE-modell av mekanismen.

2. Genomföra strukturdynamisk provning i samarbete med Saabs provavdelning.

3. Utvärdera provresultat och sortera ut data med Saabs ordinarie program.

4. Uppdatera befintlig FE-modell av mekanismen så den stämmer med provresultat. Detta kan exempelvis göras mha strukturoptimering.

Den du är idag

Vi söker dig som är analytisk, initiativrik och som har lätt för att samarbeta såväl inom som utanför den egna gruppen. Du är i slutet av din civilingenjörsutbildning inom maskinteknik eller motsvarande och ska påbörja ditt 30 hp examensarbete efter årsskiftet. Du är intresserad av strukturdynamik, FE-modellering och provning.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Sektionen Strukturdynamik, Aeroelasticitet och Vapenseparation inom affärsområdet Aeronautics är idag en grupp på 12 medarbetare och ansvarar för olika typer av dynamiska analyser för Saab Aeronautics samtliga projekt, från koncept till verifiering och uppföljning i tjänst.

Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.

Saab är stolt karriärföretag 2023 - läs mera här.

Sista ansökningsdag

2023-11-30

ANNONSERINGSPERIOD

2023-09-18 - 2023-11-30

Kontaktperson

Pär Gustafsson, Chef

par.gustafsson@saabgroup.com, 073-4183194

Erik Holmberg kontaktperson/handledare

erik.holmberg@saabgroup.com, 073-4180209

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.