Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 30 HP: Termisk Design av GaN Effektförstärkare

Göteborg, Sweden
Closing date: 15 December 2023

Framtidens mikrovågssystem kräver högre integrationsgrad vilket gör elektronikkylning till ett allt viktigare ämne. Gallium Nitride (GaN) High Electron Mobility Transistor (HEMT) är en möjliggörande teknik med hög effekttäthet, högfrekvent prestanda och robusthet. Tyvärr gör GaN HEMT:s höga effekttäthet att det också lider av självuppvärmning vilket orsakar försämrad elektrisk prestanda och kortare livslängd.

Bakgrund

Tidigare arbete har visat att små temperatursensorer kan integreras nära den aktiva transistorn för att övervaka temperaturen. I detta examensarbete utmanar vi dig att hitta sätt att använda denna sensor för att förbättra prestanda och tillförlitlighet hos en GaN-effektförstärkare. Två ämnen föreslås:

A - Realtidsövervakning av kapslade förstärkare

Termiskt ledande material (t.ex silverpasta) används för att förbättra värmetransporten från chip till kapsel. Prestandan hos detta material kommer att försämras med tiden när det utsätts för termisk cykling på grund av delaminering och sprickbildning. Detta kan övervakas genom att mäta förändringen i termiskt motstånd över tiden med en integrerad temperatursensor. Här kommer du att undersöka detta genom att mäta teststrukturer under termisk cykling och föreslå hur denna information skulle kunna användas i ett integrerat system.

B – Användning av en aktiv spänningsmatning för att kompensera temperaturvariationer

Temperatursensorn kan användas i en återkopplingsslinga för att ändra arbetspunkten för en effektförstärkare i realtid. Här kommer du att undersöka detta genom att karakterisera en tillverkad effektförstärkare med en integrerad sensor och föreslå en aktiv biaseringsalgoritm. Alternativt kan du designa en MMIC-effektförstärkare för detta ändamål.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här

Affärsområde Surveillance erbjuder världsledande teknologi som ger lägesbilder och beslutsunderlag för försvar mot olika hot. Portföljen omfattar radar-, telekrig- och ledningssystem samt trygghets- och säkerhetslösningar.

Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här.

Våra värderingar kan du läsa om här

Sista ansökningsdag
2023-12-15

Kontaktperson

Fredrik Ingvarson, chef
fredrik.ingvarson@saabgroup.com

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.