Skip to content Go to main navigation Go to language selector
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Undersöka effekten av kommunikation i multiagentsystem med reinforcement learning och matematisk optimering

Linköping, Sweden
Closing date: 1 December 2022

I framtidens beslutsstöd för bemannande farkoster behöver koordinerade beslut fattas med begränsade möjligheter till kommunikation mellan farkoster. Genom att undersöka hur tekniker såsom reinforcement learning och matematisk optimering påverkas av begränsningar i kommunikation hoppas vi komma längre i vår förståelse av hur vi ska göra detta i praktiken.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Vid utvecklandet av framtidens beslutsstöd för bemannade farkoster så ser vi ett behov av ökad förståelse för hur individuellt beslutsfattande för varje medlem i en grupp av farkoster påverkar hela gruppens samlade förmåga. Under ett potentiellt uppdrag är det fullt möjligt att möjligheten till kommunikation mellan farkoster är begränsad på grund av krav på radiotystnad, elektronisk störning eller att man opererar i en fientlig miljö. Under sådana scenarier har varje gruppmedlem olika förutsättningar och information men måste ändå fatta beslut som syftar till att gynna individen och gruppens samlade förmåga.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att definiera och ställa upp olika modeller för kommunikation mellan agenter i ett multiagentsystem i kontexten av operativt beslutsfattande för bemannade farkoster. Tanken är att sedan undersöka hur dessa kommunikationsmodeller påverkar beslutsfattande med tekniker såsom reinforcement learning och matematisk optimering genom att simulera beslutsfattande i en relevant miljö.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 1-2 masterstudenter med intresse för algoritmer, taktiskt beslutsfattande och multiagentsystem.

Du/ni är i slutet av er master-utbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete. Förslagsvis har du/ni  en stark matematisk bakgrund med intresse för algoritmer med erfarenhet inom multi-agent system, reinforcement learning, tillämpad statistik eller matematisk optimering.

Vad du blir en del av

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter.

Du/ni kommer bli del av en grupp erfarna forskare, ingenjörer, doktorander och tekniska ledare som jobbar med att förbättra affärsområdet Aeronautics förmåga inom fälten Artificiell Intelligens och Autonomi. För att göra detta så jobbar vi med forskningsprojekt med akademin, interna utvecklingsprojekt och teknisk strategi. Just detta exjobbsprojekt kopplar i huvudsak till pågående forskning i samverkan med Linköpings Universitet men också interna utvecklingsprojekt.

Kontaktperson

Tobias Olsson, Chef 073-418 4405

Dennis Malmgren kontaktperson/handledare, 073-418 1391

Emil Karlsson kontaktperson/handledare, 073-418 0368

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.