Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete 30 hp: Utredning av RDMA-teknik med fokus på cyber security

Göteborg, Sweden
Closing date: 31 December 2023

Beskrivning av examensarbetet

Bakgrund:
Dagens fullt digitala AESA antenner genererar en stor mängd data vilket i sin tur ställer utökade prestandakrav på våra sensorers IT-system. Förutom att informationsöverföring i IT-system behöver vara snabb och effektiv, är även säkerheten av betydande vikt. RDMA (Remote Direct Memory Access) är en spännande teknik som möjliggör direkt dataöverföring mellan minne på fjärrdatorer utan att involvera värdprocesser eller operativsystemet. Dessutom kan RDMA vara nyckeln till ökad prestanda, resursanvändning och skalbarhet.

Uppgift:
Ert uppdrag är att utforska användningen av RDMA-teknik mellan två eller flera enheter, med fokus på säkerhetsperspektivet. Arbetet består av två delar. Första delen består av en förstudie till RDMA-tekniken, där för- och nackdelar ur ett it-säkerhetsperspektiv studeras. Den andra delen består av en utredning kring användning av Tofinoarkitekturen och P4 programspråk. Detta för att uppnå säker RDMA implementation (säkerställande av integritet) vid höga dataflöden med låg latency. Vår utvecklingsmiljö är Linux baserad. Resultaten presenteras i en rapport.

Din profil:

Examensarbetet är lämpligt för två motiverade teknologer med inriktning mot t.ex. datateknik, information- och kommunikationsteknik eller annan teknisk inriktning med erfarenhet av programmering.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här

Affärsområde Surveillance erbjuder världsledande teknologi som ger lägesbilder och beslutsunderlag för försvar mot olika hot. Portföljen omfattar radar-, telekrig- och ledningssystem samt trygghets- och säkerhetslösningar.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.