Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Vågavbildning med Fysik - Inspirerad AI

Linköping, Sweden
Closing date: 30 November 2023

Radarsektionen söker flera examensarbetare för att utveckla ny metodik för invers vågavbildning med fysikinspirerad AI!

Din framtida utmaning

Bakgrund

Moderna radarsensorer använder elektromagnetiska vågor för att avbilda sin omgivning i syfte att detektera, följa och klassificera de objekt som finns på scenen som avbildas. Att återskapa ett objekt från ett antal observationer (data) går rent matematiskt att formulera som ett inversproblem. Observationer är dock ofta undersamplade och osäkra, samtidigt som rekonstruktionsprocessen i sig är instabil. Problemet består därför i att utveckla rekonstruktionsmetoder (dvs lösa inversproblem) som både är robusta och beräkningseffektiva. Detta kan göras genom att man eftersträvar att respektera den framåtmodell gav upphov till observationerna, samtidigt som man straffar onaturliga lösningar. En nackdel med en sådan ansats är att mängden data ofta är begränsad samtidigt som framåtmodellen är beräkningstung. I detta examensarbete kommer vi därför utveckla ny metodik för vågavbildning där vi använder fysik-inspirerad AI för att lära oss a-priori lösningar samtidigt som vi approximerar framåtmodellen.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet har ett antal olika riktningar som kan skräddarsys efter studentens specifika bakgrund och intressen.

Den du är idag

Vi söker dig med en god bakgrund inom teknisk fysik, tillämpad matematik och maskininlärning. Vi ser gärna att du har mycket goda förkunskaper inom tillämpad matematik, modern numerisk analys och programmering, samt är väl bekant med Python. Du behöver ha goda förkunskaper in djupinlärning. Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på engelska som på svenska. Som person gillar du utmaningar och arbetar bra självständigt och tillsammans med andra. Du är självgående och tar egna initiativ.

Du/ni är i slutet av er master-utbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 30-hp examensarbete. Specifika krav på erfarenhet och genomförda kurser sätts för respektive examensarbete.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Radarsektionen består av ett antal systemingenjörer och specialister. Sektionen arbetar aktivt inom områden som berör signalbehandling, utveckling av mjukvara för simuleringar och mätteknik. Arbetet kommer att i viss mån bedrivas i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan.

Skicka med studieintyg/kursutdrag i din ansökan.

Kontaktpersoner

Alexander Lindmaa, Handledare

073-418 3736

Andreas Gällström, Tillförordnad Sektionschef

073-418 7181

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.