Skip to content Go to main navigation Go to language selector
student.jpg

Examensarbete 30 hp: Var med och forma vårt Ekosystem

Göteborg, Sweden
Closing date: 30 November 2022

Vill du jobba med "Cutting Edge” teknik och vara en del av att göra den ännu vassare?

Vi söker drivna innovativa ingenjörer som vill hjälpa oss att skapa en design på vårt ekosystem av produkter som gör oss snabbast på marknaden.

Beskrivning

I vår produktportfölj finns flera produkter som utförs på samma och liknande sätt, men på olika plattformar och i något annorlunda kontext. Vi vill undersöka möjligheten att använda färre produkter till fler uppgifter i olika kontext och på olika plattformar.

Andra parametrar som har stor betydelse i sammanhanget är hur väl produkten kan kommunicera med andra produkter samt i vilken hastighet den kan beräkna samt utbyta data.

En studie skulle innebära funktionell inventering av befintliga systems uppbyggnad, kommunikationssätt och design samt senare även konstruktion av förenklade produkter som testas mot varandra för att få ut jämförelsedata att analysera.

Studien skall bygga på val av språk, kommunikationsprotokoll, konfigurerbarhet, plattform och systemdesign.

Ämnet för studien är simulering och skulle t ex mer specifikt kunna handla om videogenerering i någon form och hur man kan utnyttja grafikprocessorer mer effektivt.

Din profil

Studien är lämplig för 2-3 studenter som håller på att avsluta sin Master of  Science och har ett intresse för matematik, teknisk fysik eller någon annan disciplin som relaterar till beskrivningen ovan. Att det finns en önskan om fortsatt arbete hos oss efter avslutad utbildning är ett plus.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad blir du en del av

Flera team av ingenjörer arbetar med och har erfarenhet av bland annat systemarbete, plattformsarbete och avancerad matematik. Framför allt kommer du att ha ett nära samarbetet med ingenjörer som dagligen jobbar med radarsimulering.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.
 

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.

Sista ansökningsdag: 30 november 2022

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Rekryterande chef: Björn Ohlsson, Manager, bjorn.ohlsson1@saabgroup.com

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.