Skip to content Go to main navigation Go to language selector
student.jpg

Examensarbete 30 HP: Värdeflödesanalys

Karlskoga, Sweden
Closing date: 13 November 2022

Din framtida utmaning

Kartlägga och göra en komplett Value Stream Mapping av Carl Gustaf M4 systemet med tillhörande undersystem.

SAAB Dynamics och Affärsområde Ground Combat är inne i en spännande förändringsresa. Syftet är att utveckla verksamhetens förmåga att tillgodose kundernas ökade behov av Carl Gustaf systemet samt korta ner våra ledtider från order till leverans.

Bakgrund

Ökade behov från våra kunder gör att vi behöver transferera delar av Carl Gustaf systemet till en mer seriemässig produktion och slutmontering. Detta går också i linje med våra mål om kortare ledtider från order till leverans. Genom att skapa oss en nulägesbild av befintliga flödet så ger vi oss själva en bättre möjlighet att ta nästa steg i vår utveckling mot en effektiv serieproduktion.

Enheten Produktionssystem är en relativt nybildad avdelning inom SAAB Dynamics Ground Combat. Vårt fokus och mål är att utveckla och ge förutsättningar för en mer effektiv Supply Chain process som bygger på serieproduktions-filosofi. Vi jobbar inom ett brett arbetsfält, bla effektivisera logistiklösningar, planeringsmetodiker och även arbetssätt knutna till verksamhetens affärssystem. Arbetet med att implementera förbättringar sker genom tvärfunktionella grupperingar innefattande bla produktion, planering, inköp och logistik.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att ta fram en komplett kartläggning av värdeflödet kring vår slutmontering av Carl Gustaf M4 systemet. Det innefattar även att kritisera och ifrågasätta dagens arbetssätt och titta på alternativ till ett effektivare flöde, både vad det gäller det praktiska montaget samt hantering kring dokumentation och spårbarhet.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 1-2 studenter med intresse för Lean production, tillverkningsfilosofi och industriella materialflöden. Du är i slutet av din högskole-utbildning eller motsvarande och ska påbörja ditt 30 hp examensarbete. Specifika krav på erfarenhet och genomförda kurser sätts för respektive examensarbete.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

På Dynamics delar alla medarbetare ett och samma uppdrag: att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om missilsystem, undervattensteknik, kamouflagelösningar, understödsvapen, träningssystem eller fältsjukhus är du som jobbar med oss en del av vår mission. Vi jobbar i nära samarbete med att utveckla, tillverka och underhålla våra världsledande produkter, system och lösningar till kunder över hela världen.

Saab är stolt karriärföretag 2022 - läs mera här

Kontaktperson

Daniel Nyström, Chef Produktionssystem

073-446 21 93

daniel.nystrom2@saabgroup.com

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.