Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete: Alternativ till hydraulisk styrning

Malmö, Sweden
Closing date: 29 November 2023

Bakgrund

Huvuduppgiften för en svensk ubåt är att agera i det dolda under ytan och återföra besättningen till säkerhet efter ett utfört uppdrag. Så länge båten befinner sig under ytan är möjligheterna att lyckas goda, men det finns flera faktorer kan äventyra uppdraget.

Trycksatt olja är ett medium med hög energidensitet, vilket gör att komponenter som styrs av hydraulik kan vara kompakta och på en ubåt inkluderar detta bland annat ventiler, motorer och cylindrar. Men denna platsbesparing äts fort upp av alla rör och slangar som krävs för att transportera oljan från pumpen till sin tänkta förbrukare. I hydrauliksystemet är varje rörskarv en potentiell källa för läckage och därmed även en brandrisk. Samtidigt kan flödesbrus och andra vibrationer med enkelhet sprida sig genom både oljan och nätverket av rör, vilket riskerar att sprida sig ut i havet och potentiellt röja både ubåtens position och identitet. Med denna vetskap kan det därför vara rimligt att undersöka alternativa lösningar

Uppgift

Genom ditt arbete kommer du studera alla hydrauliska styrdon som finns på ubåten A26 med slutmålet att hitta potentiella elektromekaniska ersättare till dessa. Jämförelsen ska ta hänsyn till rent funktionella krav som förbrukad energimängd, driftstillgänglighet och fysiskt upptagen volym. Men även tvärtekniska aspekter ska undersökas, så som stöttålighet, brandsäkerhet och signaturer som genererat ljud och EMC.

Genomförande

Uppgiften kommer till stor del innebära insamling och bearbetning av komponentinformation, både för de hydrauliska och elektromekaniska komponenterna. Men även bearbetning av alla de krav som arbetsmiljön i en ubåt ställer på dem. Detta kommer innebära informationsutbyte med interna ingenjörsdiscipliner så som system, signatur, stöt och konstruktion. Möjlighet till testning av utvalda komponenter finns på vår testanläggning i Malmö.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap

Kontaktpersoner:

Anette Lilja

anette.lilja(at)saabgroup.com

+46 102164975

Daniel Cederlund

daniel.cederlund2(at)saabgroup.com

+46 102174223

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.