Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete: Balans mellan hydrauliska flöden, elektrisk effekt och använd volym

Malmö, Sweden
Closing date: 29 November 2023

Bakgrund

Huvuduppgiften för en svensk ubåt är att agera i det dolda under ytan och återföra besättningen till säkerhet efter ett utfört uppdrag. Och så länge båten befinner sig under ytan är möjligheterna att lyckas goda. En begränsade faktor är mängden energi som båten för med sig och det konstanta effektuttag som krävs för att driva både maskineri och diverse utrustning som besättningen behöver. Detta gör att effektiviseringar för varje komponent är värd att undersöka, för att på så sätt direkt kunna utöka tiden en ubåt kan befinna sig under ytan.

Hydraulik används till en uppsjö av olika förbrukare för att bland annat kontrollera ventiler, motorer och cylindrar. Uttaget av hydraulolja är kraftigt varierande, beroende på vilka system som används. Yttre begränsningar och varierande förbrukning resulterar i att flödet med trycksatt olja från en pump inte alltid kan motsvara behovet. Denna differens lindras med hjälp av hydraulackumulatorer, men den generella platsbristen ombord innebär att antalet ackumulatorer som kan placeras i arrangemanget är begränsat.

Uppgift

Din uppgift blir att skapa en förenklad dynamisk modell över hydrauliksystemet, med dess pumpar, rör och konsumenter av trycksatt olja. Utifrån ett antal förutbestämda driftsfall ska systemet omdimensioneras med varierande pumpstorlekar och ackumulatorkapacitet med målsättningen att hitta en lämpligt jämviktspunkt mellan trycksatt oljeflöde, använd elektrisk effekt och utnyttjad arrangemangsvolym i båten.

Genomförande

Simulering med en programvara som tillåter dynamiska modeller, företrädesvis i MATLAB Simulink, för att sätta upp systemet. Uppdraget kommer även inkludera insamling av komponentdata, och intervjuer med berörda ingenjörer på Saab Kockums. Däribland konstruktörer, systemägare, systemsäkerhet och elsystem.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap

Kontaktperson:

Anette Lilja

anette.lilja@saabgroup.com

+46 102164975