Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: Datastrategi för att öka produkters tillgänglihet och minska livscykelkostnaden

Location
Karlskoga, Sweden
Contact
Ann-Marie Rehnström
Theres Westerlund
Closing date
29 November 2020 Apply for this job!

Examensarbete: Datastrategi för att öka produkters tillgänglighet och minska livscykelkostnaden

Är du i slutet av dina studier och ska göra exjobb? SBD har satt upp som mål att använda den digitala information som genereras i olika produkter för att bättre kunna optimera underhållet på produkterna. En övergång från att fatta beslut på händelser som redan hänt till att fatta beslut på sådant som kommer att hända. Vill du vara med på vår resa? Sök SBDs exjobb!

Your role

Background

På SBD arbetar vi ständigt med att öka tillgängligheten på våra produkter och samtidigt minska produkternas livscykelkostnad. För att möjliggöra detta i en mer digitaliserad värld krävs att den data som genereras vid användning av produkterna, på ett säkert och kontrollerat sätt, återmatas till olika funktioner inom SBD så som eftermarknad, utveckling, inköp, tillverkning, etc. Specifikt vill vi i detta arbete ta fram en datastrategi för hantering, distribuering, lagring och presentation av det data som genereras i olika produkter. Vi vill också minska antalet varianter av stödsystem (underhållsdatorer) för att minska underhållskostnaden och ta fram förslag på gemensamt användargränssnitt (GUI) för alla SBDs stödsystem för att användarna ska känna igen sig oavsett vilken SBD produkt de använder.

Description of the master thesis

Er uppgift blir att utforska och finna en datastrategi för hantering, distribuering, lagring och presentation av det data som genereras i olika produkter, som tillgodoser SBDs specifika affärsbehov för att uppnå strategiska mål och generera ett verkligt kundvärde. Till att börja med gör ni en nulägesanalys av vilka stödsystem som idag används för hantering, distribuering och lagring av data som genereras av de olika produkterna. Därefter fortsätter ni med att ta fram en kravspecifikation som definierar krav på t.ex. systemprestanda och miljötålighet för den utrustningen i stödsystemet som ansluter till produkten. Baserat på resultatet av nulägesanalysen och definierade krav tar ni fram en datastrategi som innehåller krav på infrastrukturer, datastyrning, datainsamling, datasäkerhet samt identifierar vilka KPI:er som skall kunna utvärderas, analyseras samt slutligen presenteras för användarna.
Möjligen hinner ni även komplettera datastrategin med att utreda om det, för stödsystemet, går att uppnå ett gemensamt användargränssnitt för alla SBDs produkter.

Your profile

Vi söker 1-2 personer som studerar till civilingenjör eller master av lämplig inriktning för genomförande av arbetet. Du/ni är nära examen och skall påbörja examensarbetet under 2021.

What you will be part of

Exjobbet utförs under handledning av Integrated Logistic Support (ILS)-avdelningen på SBD i Karlskoga, men du/ni är lika varmt välkommen till ILS-avdelningen på SBD i Linköping. Vi på ILS-avdelningen i Karlskoga kommer att hålla en nära kontakt under arbetets gång. Stationering kan vara antingen på SBD i Karlskoga eller på SBD i Linköping. Ex-jobbsavtal skrivs med SBD och avtalsmässig ersättning utgår. En säkerhetsprövning kommer genomföras innan avtal ingås vilket kommer göras på vårt HR-kontor i Karlskoga. Ersättning för reskostnad erhålls för överenskomna resor, dock inte för restid.

Last application day

30-11-2020

Contact information

Theres Westerlund, Manager ILS

073-446 1102

Peter Hellekant, Master Thesis Supervisor

073-446 2659

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.