Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: Droppvikt för autonoma djupgående farkoster

Location
Linköping, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Design av droppviktslösning för djuphavsdykande autonoma undervattensfarkoster.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Vid djup havsdyk går det åt mycket energi att ta sig ner til djupet och därmed spenderas mycket av batterienegribudgeten till trasporten ner till stora havsdjupen. (upp till 3000 m) . Affärsenheten undervatten har denna funktion i sin roadmap för att i slutändan kunna erbjuda den här lösningen i sina produkter till kunder

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att designa en droppviktslösning för effektiv energiprofil hos autonoma djupgående farkoster. Exempel på delmoment i examensarbetet är:

  • Problemdefinition
  • framtagande av funktionsbeskrivning
  • design av alternativa lösningar
  • analys av energiprofil
  • robusthetsanalys
  • protoypdesign
  • test med riktig farkost

Examensarbetet går ut på att utvärdera en lösning där dropvikten används på ett energieffektit sätt ta sig ner igenom vattenvolymerna.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 2 antal studenter med civilingenjörsambitioner inom mekanik. Examensarbetets längd är 20 veckor. Arbetet utförs på plats i Linköping tillsammans med handledare härifrån.

Då vi ser examensjobb som medel för framtida rekrytering kan detta vara en möjlighet för dig som tycker ovanstående teknikområden verkar intressanta och utmanande att få jobba med det här även efter utfört examensarbete.

Vad du blir en del av

Saab Dynamics är ett företag med produkter riktade till både civil marknad men främst till försvarsindustri. I produktportföljen återfinns understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem. På mekanikavdelningen i Linköping arbetar vi med flertalet av företagets produkter men huvudinriktningen på den här avdelningen är mot undervattensprodukter.

Sista ansökningsdag

15-12-2021

Kontaktperson

Nanna Tziola, Chef

073 418 50 42

Jan Häger / Lars Lundberg (handledare)

073 418 36 61

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.