Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: EMC filter i form av moulära block

Location
Linköping, Sweden
Closing date
30 January 2021
Apply for this job!

Vi arbetar med elektronikutveckling från koncept till layout, test och verifiering.
 

Din framtida utmaning
Överallt används elektronik som blir alltmer avancerad, kompakt, energisnål och arbetar med allt högre frekvenser. Vi använder mer och mer trådlös teknik på gott och ont. Samhällets växande beroende av elsystem och kommunikationssystem ställer idag allt hårdare krav på att inget stör något annat eller låter sig störas, det är vad vi kallar för EMC. Viktiga delar av EMC är design, mätteknik, test och verifiering.
 

Bakgrund
En viktig del är filtrering av kraft och signaler som går ut eller in i en apparat, att stänga "kanalen". Svårigheten med filter är placeringen som behöver vara nära kontaktdon, att välja tåliga komponenter och få tillräcklig dämpning. Att ständigt behöva göra om detta arbete skulle kunna undvikas med modulära block med återanvändbara lösningar.
 

Beskrivning av examensarbetet
Din utmaning i detta examensarbete är att välja ut filterlösningar som vi kan använda som LEGO klossar för kraft och andra typer av signaler för att avlasta tidsåtgång och kostnader i nya projekt. Det behövs olika filter för AC/DC kraft, kommunikation såsom RS232/422/485, Ethernet, analoga och logik signaler. Målet är ett antal block som vi kan använda här på Dynamics i våra olika projekt.

Examensarbetet består av framtagande av en uppsättning praktiskt implementerade filter, litteraturstudie, val av komponenter utifrån vad militär elektronik kräver miljömässigt, samt verifierande experiment i vår EMC kammare.

Arbetet ska dokumenteras i en skriftlig rapport och presenteras muntligt.
 

Den du är idag
Vi tror det här projektet passar dig som är intresserad av mätteknik, elektromagnetism och elektronik som ska genomföra ett examensarbete på 30 hp på en civilingenjörs-, eller mastersutbildning. Erfarenhet av mätteknik, elsystem, radioteknik eller elektronikkonstruktion är en fördel men inget krav. Du bör ha lätt att se mönster och helheter men samtidigt vara intresserad av detaljer, intresserad av teori men praktiskt lagd. Examensarbetet anpassas till de sökandes bakgrund och intresse.
 

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Placeringsort är Linköping.
 

Examensarbetet kan utföras av en eller två personer. Två personer kan t.ex. dela på kraft respektive signal.

Du/ni är i slutet av er civilingenjörsutbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete. Specifika krav på erfarenhet och genomförda kurser sätts för respektive examensarbete.
 

Vad du blir en del av
Saab Dynamics utvecklar elektronik av yppersta världsklass i säkerhetskritiska applikationer och som dessutom ska fungera i de mest extrema miljöer av kyla, värme, vibrationer, störningar och strålning. Produkterna ska fungera felfritt från första sekund ‑ även efter 25 år.

Elektronikavdelningen är en del av utvecklingsavdelningen inom affärsområdet Dynamics och består av cirka 150 medarbetare. Vi arbetar med elektronikutveckling från koncept till layout, test och verifiering.
 

Sista ansökningsdag

31-01-2021

Kontaktpersoner

Claes Tegenfeldt kontaktperson/handledare 010-216 8166
Mattias Karlsson, Chef 010-216 8166

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.