Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: EMC och varvtalsreglerade motorer

Location
Linköping, Sweden
Contact
Kerstin Eriksson
Mattias Karlsson
Closing date
30 January 2021 Apply for this job!

Vi arbetar med elektronikutveckling från koncept till layout, test och verifiering.
 

Din framtida utmaning

EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet, hur man samarbetar inom samhället med det elektromagnetiska spektrat som är en begränsad gemensam resurs och hur man får olika system att fungera utan att delarna stör varandra. Det finns lagliga, kommersiella, tekniska, militära, praktiska och teoretiska aspekter inom EMC. Viktiga delar av EMC är design, mätteknik, test och verifiering.

Bakgrund
Elektriska motorer blir en allt viktigare del av fordon, robotik och Dynamics produkter, dessa skall vara kompakta och effektiva, driftsäkra och störningsfria. Varvtalsreglering, servon och ställdon har alla samma grundprobblem.

En motor kan förbruka en hel del effekt och kan därmed skapa störningar som sprider sig till andra apparater i systemet både via kablage och strålning. Kort sagt har vi sändare‑kanal‑mottagare och EMC arbetet försöker hantera alla tre delarna.

Ofta används trefasdrivning av motorerna, oavsett om kraftförsörjningen är en likström eller ej. Problemet kan delas i omvandling av inkommande kraft och omvandling av utgående kraft till motorn. Bägge dessa delar kan skapa störningar.
 

Beskrivning av examensarbetet
Din utmaning i detta examensarbete är att reda ut hur man bäst kan hantera filtrering av inkommande kraft, smarta inverterlösningar för att undvika att skapa störningar samt filtrering av utgående kraft till motorn. Fokus kan läggas på hårdvarulösningar eller på systemkrav och hur man mäter/verifierar.

Examensarbetet består av analyser, litteraturstudie, samt experiment i vår EMC kammare. Arbetet ska dokumenteras i en skriftlig rapport och presenteras muntligt.
 

Den du är idag
Vi tror det här projektet passar dig som är intresserad av kraftelektronik, robotik, mätteknik eller elektromagnetism som ska genomföra ett examensarbete på 30 hp på en civilingenjörs-, eller mastersutbildning. Erfarenhet av mätteknik, elsystem, robot- eller elektronikkonstruktion är en fördel men inget krav. Du bör ha lätt att se mönster och helheter men samtidigt vara intresserad av detaljer, intresserad av teori men praktiskt lagd.

Examensarbetet anpassas till de sökandes bakgrund och intresse.
 

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.
Placeringsort är Linköping.
 

Arbetet är lämpligt för en eller två antal studenter med intresse för kraftelektronik, robotik, mätteknik eller elektromagnetism.

Du/ni är i slutet av er civilingenjörsutbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete. Specifika krav på erfarenhet och genomförda kurser sätts för respektive examensarbete.
 

Vad du blir en del av

Saab Dynamics utvecklar elektronik av yppersta världsklass i säkerhetskritiska applikationer och som dessutom ska fungera i de mest extrema miljöer av kyla, värme, vibrationer, störningar och strålning. Produkterna ska fungera felfritt från första sekund ‑ även efter 25 år.
 

Sista ansökningsdag

31-01-2021

Kontaktpersoner

Mattias Karlsson, Chef 010-216 8166

Claes Tegenfeldt kontaktperson/handledare 010-216 8166
 

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.