Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: EMC-trasseltrådsantenn som mätmetod av skärmdämpning

Location
Linköping, Sweden
Closing date
30 January 2021
Apply for this job!

Vi arbetar med elektronikutveckling från koncept till layout, test och verifiering.


Din framtida utmaning

Överallt används elektronik som blir alltmer avancerad, kompakt, energisnål och arbetar med allt högre frekvenser. Vi använder mer och mer trådlös teknik på gott och ont. Samhällets växande beroende av elsystem och kommunikationssystem ställer idag allt hårdare krav på att inget stör något annat eller låter sig störas, det är vad vi kallar för EMC. Viktiga delar av EMC är design, mätteknik, test och verifiering.


Bakgrund
Att verifiera att en apparats låda är radiofrekvensmässigt tät är ganska svårt, ofta finns inte ens plats för antenner inuti lådan. En metod vi är intresserade av att utveckla är något vi hittills kallat för "trasseltrådsantenn". Det går ut på en simpel trådantenn stokastiskt placerad där det finns plats inuti apparaten. Detta skiljer sig mot vad du lärt dig om antennteori.


Beskrivning av examensarbetet
Din utmaning i detta examensarbete är att reda ut hur man bäst kan hantera antenngenomföring, identifiera felkällor och se hur detta står sig jämfört traditionella metoder. Hur verifierar man noggranhet?

Examensarbetet består av analyser, litteraturstudie, samt en stor del verifierande experiment i vår EMC kammare.

Arbetet ska dokumenteras i en skriftlig rapport och presenteras muntligt.


Den du är idag
Vi tror det här projektet passar dig som är intresserad av mätteknik, elektromagnetism och elektronik som ska genomföra ett examensarbete på 30 hp på en civilingenjörs-, eller mastersutbildning. Erfarenhet av mätteknik, elsystem, radioteknik eller elektronikkonstruktion är en fördel men inget krav. Du bör ha lätt att se mönster och helheter men samtidigt vara intresserad av detaljer, intresserad av teori men praktiskt lagd.

Examensarbetet kan utföras av en eller två personer.

Examensarbetet anpassas till de sökandes bakgrund och intresse.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Placeringsort är Linköping.

Arbetet är lämpligt för 1 eller 2  antal studenter med intresse för mätteknik, elektromagnetism och elektronik

Du/ni är i slutet av er civilingenjörsutbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete. Specifika krav på erfarenhet och genomförda kurser sätts för respektive examensarbete.


Vad du blir en del av

Saab Dynamics utvecklar elektronik av yppersta världsklass i säkerhetskritiska applikationer och som dessutom ska fungera i de mest extrema miljöer av kyla, värme, vibrationer, störningar och strålning. Produkterna ska fungera felfritt från första sekund ‑ även efter 25 år.
 

Sista ansökningsdag

31-01-2021

Kontaktperson

Mattias Karlsson, Chef

010-216 8166

Claes Tegenfeldt kontaktperson/handledare

010-216 8166
 

 If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.