Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: Framtidens smarta underhåll för flygplan och helikoptrar

Location
Linköping, Sweden
Contact
Stina Nestow
Leif Johansson
Closing date
16 January 2021 Apply for this job!

Brinner du för hitta nya innovativa tekniska lösningar inom flygunderhåll, då har vi examensarbetet för dig/er!
 

Din framtida utmaning

Bakgrund

Underhåll av luftfartyg (flygplan och helikoptrar) är ett område som är tidsödande, kostsamt och ofta komplicerat varför det är viktigt att underhållsleverantörerna har optimerade arbetsprocesser och väl anpassade hjälpmedel.
 

Dagens underhåll av luftfartyg utförs till stora delar på ett traditionellt sätt genom att den luftvärdighetsansvariga beställer de underhållsuppgifter som ska utföras enligt intsruktioner i underhållsprogrammet. Den som är kontrakterad att utföra underhållet tar emot beställningen och utför underhållet i enlighet med gällande instruktioner och metoder. Dessa är ofta utskrivna i arbetspaket med tillhörande arbetsordrar, instruktioner, verktygs- och materiallistor. Utfört arbete intygas med ett underhållsintyg av den som utfört underhållet.
 

Den luftvärdighetsansvarige följer sedan upp att beställningen är utförd och att inga underhållsuppgifter som krävs enligt underhållsprogrammet eller enligt myndighetsdirektiv luftvärdighetsdirektiv, etc. har glömts.
 

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att ta fram ett demonstrationförslag för hur ett ”Maintenance Laboratory” kan utformas och inrättas. Målet är att öka produktiviteten hos en underhållsleverantör (Maintenance, Repair and Overhual, MRO) där modern teknik kan provas och utvärderas i en testmiljö, exempelvis i en hangar. För en underhållsleverantör som arbetar med flygplan och helikoptrar behöver framtida lösningar fungera för båda typerna av luftfartyg och för såväl civila som militära kunder.
 

Målet är att kunna utforma både verktyg och lokal med innovativ tillämpning av toppmoderna tekniker och metoder så att en effektiv underhållprocess med fortsatt hög kvalité kan uppnås i slutänden. En effektivare underhållsprocess innebär också att kunden kan säkra samma tillgänglighet och kapacitet med färre luftfartyg genom kortade genomloppstider vid ett underhållstillfälle.

Underhållsleverantören ska vara experten på att ta fram utrustning och information som behövs för att bygga en bro mellan fysiska produkter och den digitala världen. Augmented reality (AR), virtual reality (VR) och Voice Inspection (VI) är exempel på tekniker som kan vara en lösning för att bygga en bro mellan fysiska produkter och den digitala världen. För mobila serviceteam kan AR vara ett sätt att vägleda tekniker genom en felsökning eller ett reparationsförfarande likväl som AR kan vara ett hjälpmedel vid olika typer av dubbelinspektioner.
 

Framtidens ”Smarta underhållsverkstad” ska kunna erbjuda enkla sätt att testa och implementera ny teknik. Samtidigt ska den kunna samla in, lagra och analysera data för att systematiskt effektivisera och optimera arbetsprocessen.
 

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för två studenter med intresse för analys, effektivisering och optimering av verksamheter med hjälp av tekniska lösningar. Du/ni är i slutet av er civilingenjörs-/högskoleingenjörsutbildning inom maskinteknik, farkostteknik eller motsvarande. Examensarbetet kan omfatta allt ifrån 15 hp till 30 hp. Vi ser gärna att du är intresserad av flygteknik, process- och produktionsledning.
 

Vad du blir en del av

Avdelningen Support Solution består i dag av ca 250 medarbetare. Vi finns i Linköping (Tannefors/Malmen), Nyköping, Ljungbyhed, Östersund och Stavanger. Vi har en bred verksamhet både avseende civilt och militärt flygunderhåll på våra orter och stor variation i de produkter och tjänster vi levererar.

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag

17-01-2021

Kontaktperson

Leif Johansson, Chef

Leif.johansson@saabgroup.com

Josef Ternestål, kontaktperson/handledare

Josef.ternestal@saabgroup.com
 

 If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.