Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: Geolokalisering av störsändare

Location
Linköping, Sweden
Contact
Tobias Knutson [C]
Joakim Blåder
Closing date
29 November 2020 Apply for this job!

Vid flygning i både civila och militära flyguppdrag kan det globala navigeringssystemet (GNSS) i ett eller flera flygplan bli utstörda av en eller flera störsändare och därmed medföra att signalen inte kan utnyttjas för navigering.
 

Din framtida utmaning

Bakgrund

Vid flygning i både civila och militära flyguppdrag kan det globala navigeringssystemet (GNSS) i ett eller flera flygplan bli utstörda av en eller flera GNSS störsändare och därmed medföra att GNSS signalen inte kan utnyttjas för navigering. En av flera motåtgärder mot en sådan störning är att införa störskydd i flygplanen för att till viss del skydda mottagningen av GNSS signalen.  Information som kan vara hjälpsam i planering av ett flyguppdrag för att t.ex. undvika GNSS störda områden eller att vidta åtgärder mot GNSS störsändarna, är t.ex. information om var de olika störsändarna är placerade.
 

Beskrivning av examensarbetet

Problembeskrivningen är att estimera den geografiska positionen för ett antal GNSS störkällor med hjälp av ett antal flygplan med förmåga att kommunicera med varandra och där varje flygplan har en förmåga att bestämma riktningen (ej avstånd) till ett antal GNSS störkällor.  Föreslagna geolokaliseringsmetoder bör vara robusta mot variationer i olika parametrar, t.ex. antalet flygplan och antalet störkällor.

                                                  

Målet med arbetet är att ta fram en eller flera algoritmer för geolokalisering av GNSS störsändare, där för- och nackdelar med de olika algoritmerna belyses.

Lista på exempel av aktiviteter som kan uppkomma under arbetets gång:

  • Studie av olika algoritmer som kan vara lämpliga för uppgiften
  • Framtagning av enkel simuleringsmiljö
  • Framtagning av en eller flera geolokaliseringsalgoritmer
  • Simulering av föreslagen eller föreslagna algoritmer för olika scenarier
  • Rapportskrivning

Den du är idag

Du läser sista året på Teknisk Fysik, eller motsvarande utbildning, och har en god förståelse för signalbehandling och datafusion. Du bör även ha kunskaper inom modellering och simulering samt ha erfarenhet från Matlab/Simulink.

Arbetet är tänkt för 1 student. Arbetet är förlagt hos Saab Aeronautics, avdelning Primärdata och Navigering, i Linköping.

Vad du blir en del av

Du kommer bli en del av ett härligt team med blandade åldrar, män och kvinnor som tycker om att ha kul på jobbet.
 

Undrar du över något så är du varmt välkommen att ringa och fråga.
 

Sista ansökningsdag

30-11-2020

Kontaktperson

Joakim Blåder, Chef

073-4185175

Fredrik Andersson kontaktperson/handledare

073-4184092
 

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.