Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: Hållfasthetsmetodik, Metodik för dimensionering av koppelförband

Location
Linköping, Sweden
Closing date
30 November 2021
Apply for this job!

Master Thesis, 30 HP: Hållfasthetsmetodik, Metodik för dimensionering av koppelförband

Saab söker en student för examensarbete inom området hållfasthet. Examensarbetet handlar om att utveckla en metod för dimensionering av koppelförband.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Vid dimensionering av flygplansstruktur utvärderas bland annat hållfasthet av koppelförband. Koppel är en typ av beslag som används för att sammanfoga olika parter av metall med bultförband. Vid dimensioneringen beräknas bland annat böjning av kritiska snitt och belastning på bulten. Beräkningar bygger idag på handboksmetoder, som behöver utökas och förbättras.

Beskrivning av examensarbetet

Övergripande mål för detta examensarbete är att studera denna typ av struktur och ta fram dimensioneringsunderlag mha FEM (både linjär och olinjär FEM kommer att användas).

Avsikten är

 • att identifiera kritiska och analysera kritiska brottmoder i koppelbeslag mha FEM
 • att ta fram samband mellan geometrier och tillåten last

Delmoment i examensarbetet är bland annat:

 • Litteraturstudie och förståelse för problemställningen
 • Upplärning av FE-verktyg
 • Utveckla en FE-modell som representerar strukturen och kritiska storheter
 • Analys av resultat och jämförelse med befintlig data
 • Parameterstudie
 • Dokumentation

Den du är idag

Du läser sista året på civilingenjörsutbildning alternativt master of science-program. Du ska ha läst kurser i hållfasthetslära och FEM. Kunskaper inom programvaran Abaqus och kunskap inom programmering är ett extra plus.

Examensarbetet är tänkt att utföras av en person.

Examensarbetet är tänkt att genomföras under första halvåret 2021.

Vad du blir en del av

Sektionen "Metoder, verktyg & Data - hållfasthetsdimensionering" tillhör avdelningen Strukturutveckling inom affärsområdet Aeronautics. Vårt huvudansvar är förvaltning och utveckling av

 • Hållfasthetsmetodik
 • Hållfasthetsdata för våra material
 • Verktyg och program för dimensionering
 • FE-metodik
   

Våra huvudsakliga kunder är de skrov- och systemhållfare som utför hållfasthetsdimensioneringen i pågående affärsprojekt typ Gripen, Saab 340/2000 derivat, UAV:er (Unmanned Aerial Vehicles) mm.

Vi deltar dessutom frekvent i internationella forsknings- och utvecklingsprojekt.

Sista ansökningsdatum

2021-11-30

Kontaktuppgifter

Anders Bredberg, Manager

0734-183786

Rikard Rentmeester, Master Thesis Supervisor

0734-186639

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.