Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete i hållfasthetslära: Finita element baserad metod för beräkning av utmattningslivslängd i öronförband – 30 HP

Linköping, Sweden
Closing date: 30 November 2023

Målsättningen är att arbetet ska resultera i en förbättrad metodik för att beräkna spänningsvariationen i öron med godtycklig geometri och belastning med hjälp av finita element (FE) metoden.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Som beräkningsingenjör kommer du att ha ett omväxlande arbete där din förmåga att analysera och förstå helheten samt ditt intresse för hållfasthetsberäkningar och materialkännedom är viktiga tillgångar. Du kommer arbeta med metodikutveckling som ligger till grund för affärsprojektens hållfasthetsarbete.

Beskrivning av examensarbetet

Ditt uppdrag kommer att bestå i att utveckla ny metodik för beräkningar på öronförband.

Öronförband är vanligt förekommande maskinelement i flygstruktur, vars funktion är att överföra kraft mellan två parter via kontakten mellan öron och en bult. Öron är i regel utsatta för cyklisk belastning, ofta med varierande kraftriktning, vilket medför risk för utmattning i områden med höga spänningar. Befintlig utmattningsdimensioneringsmetod bygger på experimentdata för en given referensgeometri och en jämförelse mellan spänningstillstånden i referensgeometrin och geometrin för det aktuella örat. Det aktuella fallet är dock begränsat till en enkel geometrisk form och konstant lastriktning. Metoden är därför svår att applicera på komplexa örongeometrier, särskilt där kraftriktningen och amplituden varierar. Examensarbetet syftar till att använda finita element (FE) metoden för att beräkna spänningsvariationen i öron med godtycklig geometri och belastning. Resultaten används sedan för att beräkna livslängd utifrån experimentdata för referensgeometrin.

Urval av aktiviteter i examensarbetet:

  • Genomgång av befintlig metod och FE-program                     
  • Litteraturstudie                   
  • Utveckling av FE-metod för varierande lastriktningar
  •  Implementering i programkod (MATLAB)
  • Validering av implementerad metod
  • Dokumentation, rapportskrivning och presentation av arbetet

Examensarbetet är tänkt att genomföras under första halvåret 2024 på Saab i Linköping.

Den du är idag

Du läser sista året på civilingenjörsutbildning med inriktning mot hållfasthetslära. Du är som person har ett stort intresse för hållfasthetsberäkningar, är drivande och har bra sammarbetsförmåga. Lämpliga förkunskaper är genomgångna kurser i utmattning, finita element metoden, samt kunskaper i programmering i MATLAB.


Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Gruppen "Metoder, verktyg & Data - hållfasthetsdimensionering" tillhör området Strukturanalys inom affärsområdet Aeronautics. Vårt huvudansvar är utveckling av metodik för hållfasthetsanalyser, program för hållfasthetsdimensionering och lasthantering samt hållfasthetsdata för våra material och förband.

Våra huvudsakliga kunder är hållfasthetsingenjörer som utför hållfasthetsdimensioneringen samt lastingenjörer som tar fram laster i pågående och framtida affärsprojekt, exempelvis Gripen och GlobalEye. Vi finns på en internationell arena i industriprojekt samt även forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.

Kontaktperson

Erik Hörberg, Sektionschef Metoder, Verktyg & Data inom Strukturanalys

0734-182961

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.