Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: Identifiering och utvärdering av generella metoder för att uttrycka simuleringsmodellers operationsdomäner

Location
Linköping, Sweden
Closing date
27 November 2020
Apply for this job!

Examensarbete på civilingenjörsnivå inom automatiserad modellvalidering 

Din framtida utmaning

Dynamiska simuleringsmodeller används dagligen för att utveckla och utvärdera olika typer av fysiska och reglerande system i flygande farkoster. Användandet ökar kontinuerligt och möjligheten att kunna uttrycka hur bra modellerna representerar verkligheten blir allt viktigare. En viktig aspekt för att kunna aggregera och kommunicera information om modellers kvalitet är möjligheten att relatera användningen till ett tänkt användningsområde, till exempel ett specifikt fartintervall för ett flygplan. Modellernas tänkta användningsområden är ofta multidimensionella och därmed svåra att utrycka på ett överblickbart sätt. Examensarbetets syfte är därför att undersöka och implementera metoder för att uttrycka operationsdomäner, inklusive dynamiska förlopp, på ett generellt och hanterbart sett. De simuleringsmodeller som är i fokus för examensarbetet är typiskt MIMO-system, med stora gränssnitt, ämnade att fånga både statiska och dynamiska förlopp. Denna typ av simuleringsmodeller kan representera t.ex. flygmekanik, motor, bränslesystem, kylsystem. Operationsdomänerna för denna typ av modeller är inte nödvändigtvis kontinuerliga och singulariteter kan mycket väl förekomma.

Examensarbetets huvudfokus:

  • Litteraturstudie med fokus på metoder att utrycka operationsdomäner och dimensionsreduceringstekniker. Fokus ligger på objektiva, generella och skalbara metoder.
  • Implementering och utvärdering av utvalda metoder på det tillhandahållna applikationsexemplet (en eller några olika typer av simuleringsmodeller i mindre skala).
  • Implementering och utvärdering av den/de bästa metoderna på industriskalig modell, eventuellt med tillhörande mätdata, inom ramen för Gripen E.

Du kommer att realisera utvalda metoder i Python. Initialt så kan öppen data från Skolflygplan 60 (SK60) ligga till grund för arbetet. En en-dimensionell Modelica-modell av flygplanets aerodynamik kan användas som öppet applikationsexempel. Senare utvärderingar görs på en eller flera modeller av grundflygplansystem i Gripen E. Examensarbetet kommer att ske inom ramen för de forskningsprojekt Saab driver inom området för automatiserad modellvalidering och utvärdering av mätdata. Den utvecklade funktionaliteten kommer att bli en del av ett ramverk där ”Digitala Tvillingar” nyttjas för bland annat anomalidetektering i både modeller och motsvarande system.  

Den du är idag

Du har goda kunskaper inom statistik, dynamiska system med ett stort intresse för modellering och simulering. Erfarenhet av programmering i framförallt Python, men även Modelica, är bra förutsättningar för exjobbet. Även erfarenhet inom reglerteknik samt maskininlärning är meriterande. Ditt arbete utförs på sektionen Systemsimulering och Konceptutveckling inom området Grundflygplansystem vid Saab Aeronautics i Linköping Tannerfors. 

Lämplig tidpunkt att påbörja arbetet är under januari 2021.

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.