Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete inom artificiell intelligens, genetiska algoritmer och operationsanalys

Location
Linköping, Sweden
Closing date
26 October 2021
Apply for this job!

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Operationsanalys huvudsakliga ansvarsområde är:

•  Analys, kravställning, validering och värdering av operativa förmågor och systemprestanda för produkter, system och funktioner

•   Vara ett stöd avseende användarbehov i utvecklingen av Gripen version E/F

•   Operativa prestanda och användbarhet för Gripen

•   Modellering och simulering av flygsystem med tillhörande verktyg

•   Marknadsstöd och konkurrensanalys

Sektionen har en central uppgift inom utveckling av flygsystem och luftförsvarsförmåga och verkar brett inom Aeronautics och Saab. Analyser och utvärderingar sker i olika verktyg såsom Flames, TACSI och OpVal.

Beskrivning av examensarbetet

Datorsimuleringar spelar en avgörande roll för träning av piloter och utvärdering av operativt användande av stridsflygplan på Saab. I ett led att uppnå detta har omvärldssimulatorn Tacsi utvecklats som kan simulera Saabs produkter i en taktisk situation.

Skapandet av beteendena för det datorstyrda entiteterna (exempelvis jaktflyg eller luftvärn) är en tidskrävande process som är svår att göra optimal för en mänsklig användare. Därför har bland annat genetiska algoritmer testats i tidigare exjobb för att förenkla en automatisk generering.

Syftet med detta examensarbete är att expandera och förbättra resultaten från tidigare arbete. Utökade frågeställningar är bl.a. att utgå från mer komplext beteende med högre nivå av färdiga delbeteenden, tillämpa på ett scenario med 2 vs 2 flygplan, utöka omfattningen av vad de genetiska parametrarna kan påverka och en förfinad analys av resultatet.

För att få ett realistiskt och förklarbart resultat är det mycket viktigt att beslutsprocessen hos datorstyrda flygplan är så transparenta som möjligt. Eftersom beteendeträd används för att styra de simulerade entiteterna så måste resultatet av tillämpningen av Genetiska algoritmer kunna integreras/tillämpas ihop med beteendeträd. 

Då syftet är att det genererade beteendeträdet också skall kunna vara läsbart och förståeligt för människor så måste det även ingå funktioner i lösningen som premierar detta samt hjälper till att förstå i vilket sammanhang respektive del används.

Resultatet presenteras i en rapport och utvärderas med hjälp av skrivbordssimuleringar och/eller via bemannade simuleringar.

Den du är idag

Vi söker en student som vill genomföra ett examensarbete inom artificiell intelligens, AI. Du är initiativrik, analytisk och har lätt för att samarbeta såväl inom och utanför den egna gruppen. Din bakgrund är blivande civilingenjör inom Datateknik eller annan motsvarande teknisk utbildning. Du bör ha läst specifika kurser inom AI. Eftersom vi arbetar i flera internationella samarbetsprojekt är det en förutsättning att du behärskar engelska i tal och skrift.

Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 21 oktober!

Om Saab

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Vid frågor kring EX-jobb kontakta gärna Vibeke Kensing +46 73 4185433