Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: Layoutförslag för reservdelskatalog

Location
Linköping, Sweden
Contact
David Almlöf
Anna Nygårdh-Birgersson
Closing date
31 October 2020 Apply for this job!

Din framtida utmaning

Flygindustrin och försvarsmakter kräver mer och mer att teknikinformationen/dokumentationen ska följa specifikationen S1000D.

Specifikationen tas fram av en internationell kommitté (med ett flertal arbetsgrupper) där många av världens flygindustrier och försvarsmakter deltar. Specifikationen omfattar i stort sett allt som kan behöva struktureras när det gäller produktion och leverans av teknikinformation.

På några ställen finns det dock förbättringsmöjligheter. En sådan är gällande förslag om hur reservdelskataloger ska kunna se ut när de publiceras, i digitalt format eller pappersformat.

Examensarbetet omfattar analys av de behov som finns av information i reservdelskataloger och förslag på hur den informationen kan presenteras på det mest användarvänliga sättet. Om förslaget blir tillräckligt bra så kommer det att vara underlag för ett Saab-förslag som tas upp av den internationella S1000D-kommittén.

De ni är idag

Examensarbetet passar sig för dig som är intresserad av användbarhet och struktur. Du studerar antagligen på ett civilingenjörsprogram eller på kognitionsvetenskapligt program. Den del av Saab som du kommer att jobba på har mycket stor S1000D-kompetens så du kommer att få ett bra stöd.

Omfattning:

30 hp för en eller två personer

Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.

Avdelning Technical Information består av ca 100 medarbetare fördelade på fem sektioner. Våra medarbetare jobbar med teknikinformation, utbildningsmaterial, projektledning och illustrationer till både Saabprodukter och andra leverantörers produkter. Vi tillhandahåller även teknisk support till Gripen-operatörerna, samt förvaltar våra produktionssystem och supportar användarna.

Sektionen Technical Information Support består idag av 19 personer som stöttar avdelningen med utveckling, uppdatering och förvaltning av systemlösningar för produktion av teknikinformation.

Välkommen med din ansökan senast: 2020-10-31