Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: Ljudtrycksutbredning runt manburna system

Location
Karlskoga, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Granatgeväret Carl Gustaf, är ett rekylfritt pansarvärnsvapen konstruerat enligt bakblåsprincipen. Utvecklingen går mot att reducera ljudtrycken kring dessa vapen. En del i detta utvecklingsarbete är att kunna simulera och prediktera hur olika variabler påverkar ljudtrycket. Detta examensarbete syftar till att ta fram en robust beräkningsmetodik med hjälp av CFD (Computational Fluid Dynamics).

Din framtida utmaning

Bakgrund

Saab Dynamics har idag flera ammuntionstypen med CS, Confined Space, förmåga, vilket innebär att man kan skjuta från byggnader utan att utsättas för skadliga ljudnivåer. Vapensystem med lägre ljudtryck har en konkurrensfördel på marknaden, något som ökar vårt behov av förståelse inom detta område.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet omfattar att i litteratustudier undersöka vilka tidigare arbeten som gjors avseende simulering av ljudtrycksutbredning i byggnader och vilka olika verktyg samt beräkningsmetoder som använts. I arbetet ingår också att simulera ljudtrycksutbredning i byggnader med hjälp av CFD med verktygen Ansys CFX och Ansys Fluent. Resultaten skall jämföras med mätningar och inverkan av olika turbulensmodeller, tidssteg och beräkningsnät skall undersökas.

Den du är idag

Examensarbetet lämpar sig för 1-2 personer med civilingenjörsambitioner inom fluidmekanik & aerodynamik. Examensarbetets längd är 20 veckor. Arbetet utförs på plats i Karlskoga tillsammans med handledare härifrån.

Då vi ser examensjobb som medel för framtida rekrytering kan detta vara en möjlighet för dig som tycker ovanstående teknikområden verkar intressanta och utmanande att få jobba med det här även efter utfört examensarbete.

Vad du blir en del av

Saab Dynamics är ett företag med produkter riktade till både civil marknad men främst till försvarsindustri. I produktportföljen återfinns understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem. På mekanikavdelningen i Karlskoga arbetar vi med flertalet av företagets produkter men huvudinriktningen är mot våra understöd-, missil- och undervattensystem.

Sektionen för Analysis & System Engineering har ett flertal ansvarsområden, dessa innefattar bl a analyser inom hållfasthet, strukturdynamik, termodynamik, strömningsmekanik, inner- och ytterballistik samt raketmotorteknik.

Sista ansökningsdag

15-12-2021

Kontaktperson

Thomas Steiner, Chef

073-446 1954

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.