Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: Mappning mellan visuella bilder och IR bilder

Location
Linköping, Sweden
Contact
Kerstin Eriksson
Hans Holmgren
Closing date
30 December 2020 Apply for this job!

Vad du blir en del av

Saab Dynamics har en lång tradition inom bildbehandlingsområdet och är kompetenscenter för bildbehandling i Saab-koncernen. Bildbehandlingssektionen består just nu av ett femtontal personer och arbetar många olika tekniker inom bildbehandlingsområdet.

SAAB har länge utnyttjat både vanliga visuella kameror och IR kameror i en rad olika projekt. Ett exempel på en metod som används i en rad av dessa projekt är en mono eller stereo SLAM algoritm som bygger upp en 3D rekonstruktion av det kameran eller kamerorna observerar. Denna körs för tillfället främst på visuella bilder, men är därmed främst anpassade för dagtid. Således finns det ett intresse av att köra metoden på IR bilder, men då dessa generellt är dyrare än visuella kameror finns det ett intresse av att kunna samla in visuella bilder som sedan kan mappas om till ”syntetiska” IR bilder.

Din profil

Vi söker nu en till två exjobbare vars uppgift det är att undersöka möjligheten och utveckla denna mappningsfunktion mellan visuella- och infraröda (IR) bilder. Till sin hjälp finns bilder insamlade med både en IR kamera och en visuell kamera som båda är samkalibrerade.


Din roll

Tillvägagångssättet för att lösa problemet lämnas öppet för exjobbaren att avgöra, men ett föreslaget angreppssätt är att utnyttja maskinlärning för att lösa problemet. Specifikt kan ett GAN nätverk vara av intresse (till exempel CycleGAN). En grundlig litteratursökning för att välja den metod som bäst lämpar sig ingår i jobbet och vald algoritm skall implementeras och integreras i ett befintligt system.

Resultatet skall rapporteras skriftligt och det ska hållas en halvtids-/slutpresentation på Saab.


Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet. 

Kontaktperson

Hans Holmgren +46 13 186532