Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: Metoder för Standardiserad Co-Simulering Över Ingenjörsdiscipliner: CFD, 3DCAD, Systemsimulering

Location
Linköping, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Examensarbete på civilingenjörsnivå inom interoperabilitet mellan ingenjörsdiscipliner

Din framtida utmaning

Bakgrund

Dynamiska simuleringsmodeller används dagligen vid utveckling och utvärdering av olika typer av fysiska och reglerande system i flygande farkoster. En utmaning är att skapa ett tillräckligt noggrant underlag, för systemsimuleringsmodeller och simulatorer, i förhållande till vad som krävs för varje enskild uppgift. Detta kräver att olika ingenjörsdiscipliner samverkar och utbyter kunskap kring sina respektive expertisområden. Historiskt så har den här kommunikationen skett manuellt via dokument.  Saab vill i och med det här examensarbetet testa ett nytt sätt att koppla ihop modeller från olika ingenjörsdiscipliner med hjälp av öppna standarder [1,2]. De aktuella modellerna har tidigare varit svåra eller till och med omöjliga att simulera tillsammans.

Ingenjörsdisciplinerna i huvudfokus är beräkningsströmningsdynamik (CFD), systemidentifiering och surrogatmodellering, samt systemsimulering (1D modellering och simulering av termodynamik). Arbetet görs i nära samarbete med det internationella forskningsprojektet (ITEA3) Environment for model-based rigorous adaptive co-design and operation of CPS (EMBrACE).

En exekverbar simulator, ett antal kopplade modeller från olika ingenjörsdiscipliner, kommer att ligga till grund för examensarbetet. Simulatorn finns beskriven i ref. [3] och den innefattar alla de discipliner listade nedan:

  • CAD
  • CFD (i huvudfokus)
  • Arkitekturmodellering
  • Simulatorapplikationer (i huvudfokus)
  • Styrmjukvara
  • Hårdvarumodellering

Den du är idag

Vi söker en examensarbetare med goda kunskaper inom beräkningsströmningsdynamik (CFD), vilket är en grundförutsättning för exjobbet. Specifika erfarenheter av arbete med Altairs verktygssvit är inte ett krav, då god support finns tillgänglig på Saab, men är meriterande. Erfarenhet av programmering generellt, men framförallt i språken Python och Modelica, är fördelaktigt. Ditt arbete utförs på sektionen Systemsimulering och Konceptutveckling inom området Grundflygplansystem vid Saab Aeronautics i Linköping Tannefors. Svenskt medborgarskap är ett krav. 

Lämplig tidpunkt att påbörja arbetet är under januari 2022.

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Sista ansökningsdag

2021-12-15

Kontaktperson

Peter Gotenstam, chef

+46 13 184795

Peter.Gotenstam@saabgroup.com

Referenser

Ref 1: FMI Development Group (2020-12-15). Functional Mock-up Interface for Model Exchange and Co-Simulation. Report 2.0.2.

Ref 2: SSP development group (2019-03-05). System Structure and Parameterization. Report 1.0

Ref 3: Hällqvist, Robert et al. (2021-09-20). ”Engineering Domain Interoperability Using the System Structure and Parameterization (SSP) Standard”. In: Proceeding of the 14th International Modelica Conference

Ref 4: Ochel, Lennart et al. (2019-03-04). “OMSimulator – Integrated FMI and TLM-based Co-simulation with  Composite Model Editing and SSP”. In: Proceeding of the 13th International Modelica Conference. DOI: 10.3384/ecp1915769.

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people