Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete: Nästa generations tysta hydraulik

Malmö, Sweden
Closing date: 29 November 2023

Bakgrund

Huvuduppgiften för en svensk ubåt är att agera i det dolda under ytan och återföra besättningen till säkerhet efter ett utfört uppdrag. Så länge båten befinner sig under ytan är möjligheterna att lyckas goda, men signaturer av olika slag riskerar alltid att avslöja ubåtens position och i värsta fall dess identitet. Signaturer omfattar fenomen som gör det möjlig att spåra ubåten, så som buller, värme, magnetiska fält och elektromagnetisk strålning.

Hydraulik används ombord till en uppsjö olika förbrukare för att kontrollera ventiler, motorer och cylindrar. All olja som används kommer från någon av de pumpar som finns ombord. Oavsett vilken typ av pump som används kommer den ge upphov till buller, vibrationer i pumphuset och tryckpulsationer i flödet. Dessa kan motverkas på olika sätt, bland annat genom val av pump, passiva dämpare vid pumpmontaget eller pulsationsdämpare på rören. Allt för att reducera de spårbara signaturer ubåten sänder ut.

Uppgift

Genom ditt arbete kommer du omarbeta konstruktionen av det befintliga hydraulaggregatet med syftet att förbättra det ur ett signaturperspektiv och därmed förbättra dess signaturegenskaper direkt vid källan. Tillkommande utmaningar är att samtidigt uppfylla struktur-, stöt-, systemsäkerhet- och funktionskrav samt bibehålla god producerbarhet.

Genomförande

Uppgiften kommer till största del genomföras i ett CAD-program, företrädesvis Creo. Innan konstruktionsarbetet påbörjas krävs en del informationsinsamling. Dels om de ingående komponenterna i aggregatet, men även från Saab-Kockums konstruktions- och produktionsunderlag, signaturrelaterad problematik och systemrelaterade krav. Konstruktionsarbetet antas ske iterativt med löpande utbyte mellan relevanta ingenjörsdiscipliner så som system, signatur, stöt, konstruktion och produktion.

Kontaktpersoner:

Anette Lilja

anette.lilja(at)saabgroup.com

+46 102164975

Daniel Cederlund

daniel.cederlund2(at)saabgroup.com

+46 102174223

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.